Ajankohtaista

Satakunnan työttömyyslukemat laskivat jälleen eniten

Ilmakuva Rauman kaupungista.

ELY-keskuksen tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys laski Satakunnassa marraskuussa 2017 jälleen eniten koko maahan verrattuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikkien viidentoista ELY-­keskuksen alueella, mutta suhteellisesti eniten työttömyys aleni Satakunnassa 27,4 prosentilla.

Satakunnan työ­ ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 10 420 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 920 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lokakuusta työttömien määrä väheni 180 henkilöllä. Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuussa 10,3 %.

Satakunnan seutukunnista Rauman seudulla työttömyys aleni 23,5 prosenttia, mikä on vuoden takaiseen verrattuna selvästi koko maan keskiarvoa enemmän.

Marraskuun lopussa Satakunnan työ­ ja elinkeinotoimistossa oli kaikkiaan 22 530 työnhakijaa, mikä 3 770 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Satakunnan työ­ ja elinkeinotoimistoon marraskuun aikana 1 546, mikä on 624 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Marraskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Satakunnassa 3 320. Se on 870 henkeä (­20,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lokakuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni noin 120 hengellä.

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.