Ajankohtaista

SATAOSAA-hankkeeseen palkataan projektihenkilöstöä

SATAOSAA – eli Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -hankkeeseen palkataan 10–12 osaavaa projektityöntekijää. Hanketiimi kootaan moniammatillisesti, jotta kansalaisten erilaiset palvelutarpeet osataan huomioida. SATAOSAA-hanke on saanut STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankerahoituksen. Valtionavustuksen määrä on 1,6 M€.

Tieto avoinna olevista tehtävistä on julkaistu Satasoten verkkosivuilla ja varsinainen hakemus jätetään Kuntarekry.fi– palvelussa. Haut ovat auki 24.3.2017 asti. SATAOSAA-hanke toteutetaan koko Satakunnan alueella ajalla 1.4.2017–31.10.2018. Hankkeen hallinnoijana toimii Porin kaupunki.

SATAOSAA-hankkeen päämääränä on luoda maakunnallinen toimintamalli, joka parantaa osatyökykyisten kansalaisten elämänlaatua, työllistymistä ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteina on mm. tukea osatyökykyisten työllistymistä, varmistaa palveluihin pääsy oikea-aikaisesti, vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja työhönvalmennusta, sekä edistää kansalaisten osallisuutta. Hankkeessa luodaan yhteisiä toimintamalleja sote- ja maakuntauudistusta varten.

Hankkeessa kehitetään moniammatillinen, verkostomainen valmennuskeskus–toimintamalli, jonka tarkoituksena on tuottaa palvelut maakunnallisesti yhtenäisesti ja tasalaatuisesti. Ajatuksena on, että asiakkaan polku työllisyyteen on selkeästi ohjattu ja tavoitteellinen. Toimintamallissa ei ole merkitystä, minkä palvelutuottajan kautta asiakas ohjautuu palvelujen piiriin. Hänelle tehdään yhtenäisillä kriteereillä tilanteen kartoitus ja arvio tuen tarpeesta, minkä jälkeen hän ohjautuu valmennuskeskuksen asiakkaaksi.