Ajankohtaista

Satasoten aluekierros kävi Raumalla 27.6.

Satasoten aluekierros vieraili tiistaina 27.6. Raumalla. Pohjoisen ja lounaisen Satakunnan aluekierrosvierailut päättivät eri puolilla Satakuntaa pysähtyneen aluekierroksen kevään 2017 osalta. Kierroksen aikana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on keskusteltu muutosjohtaja Terttu Nordmanin ja hanketoiminnan päällikkö Mari Niemen johdolla.

Aluekierroksella on kuultu puheenvuoroja sosiaali- ja terveysalan eri osa-alueilta ja järjestetty työpajoja palveluiden nykytilaan liittyen. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Satakunnan sairaanhoitopiiristä toteaa, että työpajoissa keskustelu on käynyt vilkkaana ja eri kuntatoimijat ovat aktiivisesti tuoneet esille näkemyksiään siitä, millaisille palveluille olisi tulevaisuudessa alueellisesti tarvetta. Saavutettavat palvelut ja hyvä tiedonkulku nousivat keskusteluissa useasti esille.

– Toiveet asiakaslähtöisyydestä ja lähipalveluiden säilymisestä ovat nousseet esille lähes jokaisessa kunnassa. Myös digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet, kuten mobiililääkäripalvelut, kiinnostavat kuntatoimijoita, ja niitä toivotaan tulevaisuudessa lisättävän. Olennaista on eri toimijoiden aktiivinen yhteistyö ja laadukkaan palvelutason säilyminen myös jatkossa.

Tilaisuuksien tavoitteena oli ollut jakaa tietoa ja keskustella kuntatoimijoiden kanssa Satakunnan maakuntauudistuksesta. Alueellisen suunnittelutyön perustaksi on tehty laaja-alainen tausta-aineisto Satakunnan palvelurakenteesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon avainluvuista.