Ajankohtaista

Selvitys valmistunut – Valtatie 8:sta Suomen ensimmäinen älyväylä

Rauman kauppakamari ja Pohjanmaan liitto julkaisivat torstaina 10.2. Valtatie 8 – Älyväylä -hankkeen esiselvityksen elinkeinoelämän tarpeista ja väylän älykkyyden mahdollisuuksista 2021/2022. Valtatie 8:sta tavoitellaan Suomen älykkäintä ja vähäpäästöisintä väylää vuonna 2032.

Selvitys luo pohjaa liikennemuotojen ja digitalisaation älykkäälle yhteensovittamiselle. Älykkään infrastruktuurin ja monipuolisten palvelujen keinoin on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästö- ja tehokkuusvaikutuksia tieliikenteessä. Lisäksi erilaisten toimenpiteiden avulla voidaan muun muassa säästää energiaa ja lisätä turvallisuutta.

Valtatie 8 on yksi Rauman kaupungin edunvalvonnan kärkihankkeista.

Kasitieverkoston tilaaman selvityksen, Valtatie 8 – Älyväylä: Esiselvitys elinkeinoelämän tarpeista ja väylän älykkyyden mahdollisuuksista 2021/2022, on laatinut WSP Finland Oy.

Visio: Valtatie 8 on luotettavalla tiedolla johdettujen resurssitehokkaiden toimitusketjujen korkealaatuinen alusta, Rauman kauppakamari
Valtatiestä 8 Suomen ensimmäinen Älyväylä, Pohjanmaan liitto