Ajankohtaista

Sorkantien eteläpuolen vesihuoltolinjan rakentaminen etenee

Tietyömaan liikennemerkki

Itsenäisyydenkadun ja Sorkantien liittymäalueen putkistojen liitostyöt on saatu katutoimen osalta päätökseen. Itsenäisyydenkadulla ja Kuovinkujan liittymäalueella vesihuollon kaivutyöt jatkuvat edelleen. Itsenäisyydenkatu avataan liikenteelle viikon 15 alussa.

Katutoimi aloittaa sadevesilinjan rakentamistöiden valmistelut 9.4. Sorkantien länsipuolella välillä Leikarinkaari–Itsenäisyydenkatu. Työ kestää arviolta viikolle 18 saakka. Sorkantien katutilaa joudutaan putkilinjan rakentamisen aikana kaventamaa ja Papinpellon puoleinen kevytliikenneväylä joudutaan sulkemaan kyseiseltä osuudella. Korvaava reitti kävelijöille ja pyöräilijöille järjestetään Sorkantien eteläpuolelle suoja-aidoilla rajattuna. Kevyen liikenteen väylän puolenvaihto on Sorkantiellä Itsenäisyydenkadun liittymän kohdalla.

Edellämainituista liikennejärjestelyistä johtuen Sorkantiellä on 30 km/h nopeusrajoitus välillä Itsenäisyydenkatu–Leikarinkaari (tynnyritehtaan liittymä).

Kaukolämpölinjan rakentaminen Sorkantieltä Riekkopolulle alkaa myös kevään aikana, kun vesihuoltotyöt alueella on saatu päätökseen. Ajoneuvoliikenne kaukolämpötyömaan läheisyydessä pyritään hoitamaan työmaasilloilla. Kaukolämpölinjan rakentamisesta laaditaan myöhemmin erillinen tiedote.

Rauman kaupungin katutoimen rakentamistyö Sorkantien eteläpuolella valmistuu kesäkuun 2018 aikana.

Sorkantien eteläpuolen vesihuoltolinjan liikenteenohjaussuunnitelma