Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa luopua leikkaustoimintojen kilpailuttamisesta

Rauman aluesairaala

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti 15.8. esittää kaupunginhallitukselle leikkaustoimintojen kilpailuttamisesta luopumisesta. Valiokunta esittää, että Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa aloitettaisiin neuvottelut ja että tavoitteena on kyseisen toiminnan ja sitä tekevän henkilöstön liikkeenluovutus Satakunnan sairaanhoitopiirille. Lisäksi valiokunta esittää, että Rauman sosiaali- ja terveystoimi jatkaa omana toimintana operatiivisten erikoisalojen poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaa sekä polikliinista leikkaustoimintaa.

Valiokunnan päätös syntyi toimialajohtaja Marja-Leena Alhon esityksestä. Rauman kaupunki sai 11.8. perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta kannanoton Rauman aluesairaalan erikoisalojen hoitopalveluiden järjestämismahdollisuuksista. Kannanotossa todetaan selkeästi, että ministeri ei voi juridisesti myöntää kirurgiassa eikä päiväkirurgiassa Raumalle poikkeuslupaa tai jatkoaikaa, sillä asioista on säädetty terveydenhoitolain muutoksessa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016.

Rauman kaupunki olisi halunnut ministerin harkitsevan terveydenhuoltolain toimeenpanoa leikkaustoiminnan osalta siihen asti, kunnes tulevan lainsäädännön yksityiskohdat ovat varmistuneet ja Satakunnan sote-uudistuksessa on päästy tulevaa palveluverkkoa koskevaan suunnittelutyöhön.

Varsinaiset neuvottelut Rauman aluesairaalan osalta ovat vielä käymättä. Päätökset palveluverkosta tulee tekemään aikanaan maakuntavaltuusto. Käytännössä Rauman aluesairaalassa voidaan säädösten estämättä tehdä polikliinisia toimenpiteitä, joita on erityisesti urologiassa ja gynekologiassa sekä korvataudeilla.

Toimialajohtaja Marja-Leena Alho uskoo, että kaikesta huolimatta Raumalla tulevat säilymään melko laajat palvelut. Nyt pitää jäljelle jäävät palvelut kehittää entistä paremmiksi, toteaa Alho.

Seuraavaksi asiaa käsittelee Rauman kaupunginhallitus.