Ajankohtaista

Suvitien itäpään pysäköintialueen ja pyörätien työt aloitettiin syyskuun alussa 2017

Kartta, Suvitien itäpää

Suvitien itäpään pysäköintialueen ja pyörätien rakennushanke urakoidaan ja työt on aloitettu syyskuun alussa 2017. Urakka käsittää vanhan maalaiturin (”vanhan Esson laiturin”) ja Syväraumankadun välisen osuuden rakentamisen.

Urakka sisältää uudet pysäköintialueet, kevyen liikenteen väylät, rantamuurin rakentamista, maatukia uusiin laitureihin ja kaapeliputkituksia. Pysäköintialueet sekä uudet pyörätiereitit asfaltoidaan. Alueelle tulee istutuksia ja  kadun kalusteita. Urakka-alueelle asennetaan myös uusi valaistus. Työn yhteydessä uusitaan myös nykyinen huonokuntoinen maalaituri osana pysäköintialuetta.

Urakka aloitettiin sadevesikaivojen ja putkistojen kaivutöillä sekä uuden kesävesijohdon asentamisella ranta-alueelle. Maalaiturin uusimistöiden vuoksi venepaikat poistuivat laiturin merenpuoleisesta reunasta, mutta poistetut paikat korvataan uusilla venepaikoilla muista laitureista. Tälle alueelle rakentuu myös jatkossa uusia laitureita nykyisten väliaikaisten paikoille, kun maarakennustyöt saadaan tehtyä.

Ensi viikolla (viikko 37) aloitetaan vanhan maalaiturin betonirakenteiden purkamistyöt, joka aiheuttaa hetkeksi meluhaittaa lähiympäristöön. Suvitien työmaa-alue on aidattuna ja liikenne hoituu toistaiseksi normaalisti pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Töitä tehdään koko loppuvuosi ja jatketaan ensi keväänä. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesäksi 2018.

Liitteenä kuva rakentamisalueesta