Ajankohtaista

Suvitien keskiosan pysäköintipaikkojen rakentamistyö jatkuu 3.5.

Tietyömaan liikennemerkki

Katutoimi aloittaa Suvitien pohjoisreunan uusien parkkiruutujen kiveystyöt vapun jälkeen laiturien 8-11
välisellä osuudella. Kevyen liikenteen ja ajoradan välille rakentuu 17 uutta pysäköintipaikkaa (vinopysäköinti). Parkkiruutuihin tulee nupukiveys ja välialueelle kenttäkiviä. Erottamalla liikennealueet toisistaan saadaan lisää pysäköintitilaa ja kevyen liikenteen väylä tulee huomattavasti turvallisemmaksi.

Työ kestää kesäkuun loppuun saakka. Työmaa-alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Kulku Suvitiellä sallitaan koko työvaiheen ajan molempiin suuntiin.

Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma on liitteenä. Katutoimi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.

Suvitien liikennejärjestelyt 3.5.