Ajankohtaista

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusyksiköiden toiminta Raumalla päättyy

Tampereen teknillisen yliopiston Raumalla toimivien tutkimusyksiköiden toiminta päättyy vuoden 2017 lopussa. Tutkimus-, tuotekehitys- ja täydennyskoulutuspalvelut alueen yrityksille toimivat jatkossa TTY:n kampuksella, jonne monilla yrityksillä on suorat yhteydet jo nyt.

Tampereen teknillisellä yliopistolla on ollut Raumalla kaksi tutkimusyksikköä: elektroniikan tutkimusyksikkö sekä hydrauliikan ja automatiikan tutkimusyksikkö. Yksiköt ovat tukeutuneet toiminnassaan emopaikkansa huippututkimukseen ja toimineet linkkinä Tampereen teknillisen yliopiston ja Rauman seudun yritysten välillä. Yksiköillä on ollut myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

– Raumalla toimivien tutkimusyksiköiden toiminta on perustunut elinkeinoelämän tarpeisiin. Rauman yksiköt ovat toteuttaneet useita kehittämishankkeita ja toimineet kiinteässä vuorovaikutuksessa Satakunnan ja Rauman seudun elinkeinoelämän kanssa tuottaen tehtäväalaansa kuuluvia korkeatasoisia tutkimus-, tuotekehitys- ja täydennyskoulutuspalveluja, Rauman kaupungin yrityspalvelupäällikkö Heikki Nurmi kertoo.

Rauman kaupunki ja Tampereen teknillinen yliopisto päättivät tutkimusyksiköiden lakkauttamisesta yhdessä. Päätöksen taustalla ovat pienentyneet toimintavolyymit, hydrauliikkalaboratorion ylläpidon taloudellisuus sekä se, että monet alueen yritykset asioivat jo nyt suoraan Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella Hervannassa.

‒ Yritysten mielestä yhteydet Tampereen teknilliseen yliopistoon ovat tärkeitä, mutta paikallisen läsnäolon tarpeellisuus jakaa mielipiteitä, Nurmi sanoo.

Tutkimusyksiköiden rahoitus on muodostunut toteutetuista kehittämishankkeista, Rauman kaupungin tukirahoituksesta sekä palvelutuotannosta yrityksille.

– Viime vuosina yrityksissä ja yritysten tarpeissa on tapahtunut runsaasti muutoksia. Elektroniikka-alan yrityskanta Raumalla on supistunut ja hydrauliikan tutkimuksen osalta yritykset ovat investoineet myös omiin laitteistoihin. Tuotekehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottajiksi on tullut uusia toimijoita ja verkostoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen saaminen on muodostunut haastavaksi, dekaani Minna Kellomäki TTY:ltä kertoo.

‒ Tampereen teknillisen yliopiston strategiassa yritysten palveleminen on keskiössä. Pidämme jatkossakin yllä hyviä suhteita Rauman seudun yrityksiin ja etsimme ratkaisuja yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotarpeisiin. Kokeellinen tutkimus ja testaus ovat edelleen mahdollisia, kun ne tapahtuvat kenttäolosuhteissa, yritysten tiloissa tai TTY:llä Tampereella, dekaani Pauli Kuosmanen painottaa.

Tutkimusyksiköiden lopettaminen ei johda henkilöstövähennyksiin. Vuonna 2001 toimintansa aloittaneen elektroniikan tutkimusyksikön painopistealueita ovat olleet radiotaajuinen tunnistustekniikka (RFID) sekä langaton tiedonsiirto eri alueilla. Vuonna 2003 käynnistetyn hydrauliikan tutkimusyksikön osaamisen painopistealueita ovat olleet hydraulijärjestelmien käyttövarmuuden parantaminen ja tutkimus- ja kehitystoiminta sekä komponenttien kehittäminen. Osana tutkimusyksikköä on toiminut hydrauliikan kokeellisen tutkimuksen laboratorio.