Ajankohtaista

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus on julkaistu

Tarkastuslautakunta arviointikertomus 2017, kansi

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rauman kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.5. merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat ja saattamaan hallintokuntien vastaukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Tutustu arviointikertomukseen tästä.