Ajankohtaista

Tilinpäätös 2021: Rauman kaupungin toimialat tekivät hyvää työtä – suurin apu tulokseen tuli verotulojen kehityksestä

Rauman kaupungin sinikeltainen lippu.

Rauman kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen lopulliset luvut muuttuivat hieman helmikuussa julkaistuista ennakkotiedoista. Tilikauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun ennakkotiedoissa ylijäämäksi oli arvioitu 3,5 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden tulos on 1,8 miljoonaa euroa alempi. Tilikauden ylijäämään sisältyy 17 miljoonan euron investointivaraus Karin kampuksen rakentamishankkeelle.

Kaupungin omaa toimintaa parhaiten kuvaava luku eli toimintakate oli -226,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 vastaava luku oli -215,3 miljoonaa euroa. Muutos on merkittävä, mutta valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna maltillinen.

− Talousvuosi 2021, edellisen vuoden tapaan, kirjataan historiaan varsin poikkeuksellisena koronapandemian johdosta. Valtiohallinnon toimenpiteet ja ennakoitua paremmin kehittynyt taloustilanne auttoivat kuntia selviytymään vuodesta, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Tulokseen keskeisesti vaikuttaneet tekijät olivat toimintakatteen maltillinen nousu sekä verotulojen kehittyminen vuoden 2021 aikana. Verotuloja kertyi 201,1 miljoonaa euroa, mikä on talousarvioon nähden 14,1 miljoonaa euroa enemmän.

− Tuloksen muodostivat valtiohallinnon toimenpiteet Covid-19-kustannusten korvausten muodossa ja hyvin kehittynyt verotulojen kertymä. Kunnallisveron nousu lähes 10 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta kielii työllisyystilanteen parantumisesta. Myös yhteisöveron nousu 7 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna on myötävaikuttanut hyvään tulokseen. Merkittävistä investoinneista tehdyt päätökset vaikuttavat suuresti lähivuosien tulokseen. Siksi on hyvä, että myös vuodesta 2021 voidaan tehdä investointivaraus, talousjohtaja Fredrik Lindström sanoo.

Toimintatuotot 57,6 miljoonaa euroa nousivat edellisestä vuodesta, jolloin ne olivat 50,9 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen muutos sisältää Covid-19-kustannusten korvauksia lähes 7 miljoonaa euroa. Toimintakulut nousivat 17,6 miljoonalla eurolla ja olivat -283,9 miljoonaa euroa.

− Toimialoilla on tehty hyvää työtä, mikä näkyy myös Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman etenemisenä laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuodelle 2021 ajoitetut toimenpiteet toteutuivat pitkälti sovitun mukaisesti, vaikka koronapandemia vaikutti toimialojen arkeen hyvinkin merkittävästi, Fredrik Lindström kertoo.

Rauman kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 2 802 henkilöä, mistä vakinaisen henkilöstön osuus oli 77,4 prosenttia, määräaikaisten osuus 21,4 prosenttia ja työllistettyjen 1,2 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni 62 työntekijällä vuodesta 2020.

Verotulot nousivat

Verorahoitusta kertyi 262,1 miljoonaa euroa, mikä oli 12,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verorahoituksesta verotuloja oli 201,1 miljoonaa euroa ja valtionosuudet olivat 61,0 miljoonaa euroa.

Verotuloista kunnan tulovero oli 169,0 miljoonaa euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen 9,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroa kertyi 8,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2020. Osuutta yhteisöveron tuotosta eli yhteisöveroa kertyi 23,2 miljoonaa euroa, mikä on 7,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Verorahoitus ylitti oman toiminnan nettomenot.

Lainamäärä noin puolet keskimääräisestä

Investointimenot olivat 40,6 miljoonaa euroa, mikä oli 60 prosenttia suunnitelluista investointimenoista. Peruskaupungin investointimenot olivat 37,4 miljoonaa euroa, ja liikelaitokset tekivät investointeja 3,1 miljoonan euron edestä. Karin kampukseen investoitiin 11,7 miljoonaa euroa.

Lainakanta nousi 64,7 miljoonaan euroon, mikä asukasta kohti on 1 662 euroa eli selkeästi kuntien keskimääräistä lainakantaa pienempi. Kaupungin omavaraisuusaste laski 71,0 prosenttiin, ja lainasaamiset olivat 58,0 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin tulos edellisen vuoden tasolla

Rauman kaupunkikonsernin tulos oli 27,4 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa) ylijäämäinen. Konsernin kertynyt ylijäämä on 184 miljoonaa euroa, mikä on 4 725 euroa/asukas. Konsernin lainakanta on 139,7 miljoonaa euroa (116,8 miljoonaa euroa). Lainaa per asukas oli vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloksena 3 584 euroa (2 991 euroa).

− Rauma lähtee erinomaisista taloudellista asemista vuoden 2023 alusta käynnistyvään hyvinvointialueuudistukseen. Kahden viimeisen vuoden tilinpäätösten investointivarauksilla tuetaan tulevien vuosien taloutta. Taseeseen kertyneet ylijäämät muodostavat vahvan puskurin ja parantavat kaupungin talouden sietokykyä mahdollisissa kuntatalouden suhdannevaihteluissa ja myös rakenneuudistukseen liittyvissä mittavissa muutoksissa, Esko Poikela toteaa.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä torstaina 31.3.2021. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa.