Uotilaan suunnitellaan uutta koulu- ja päiväkotirakennusta

Naulakko päiväkodin käytävällä.

Rauman kaupungin tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Uotilaan sijoittuvan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen suunnitteluun varataan rahaa jo tälle vuodelle.

Nopeutetun lähtösysäyksen hankkeelle antoi Uotilassa toimiva 1970-luvulla rakennettu Helkkilän päiväkoti, joka tarvitsee mittavan peruskorjauksen tai kokonaan korvaavat tilat. Alakoulu toimii nykyään väistötiloissa, jotka eivät voi olla pysyvä ratkaisu.

– Tarvitsemme Uotilaan pikaisesti yhtenäisen koulu-päiväkotirakennuksen. Siksi olemme esittäneet nopeutettua aikataulutusta erillään Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman kokonaisvalmistelusta. Yhdistämällä koulun ja päiväkodit saamme luotua tehokkaasti toimivan nykyaikaisen kokonaisuuden ja samalla lapsille yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen, sivistystoimialan johtaja Soile Strander toteaa.

Uuteen koulu-päiväkotirakennukseen on tarkoitus sijoittaa 2-sarjainen alakoulu ja 6-ryhmäinen päiväkoti, joka kokoaa Helkkilän ja Uotilan päiväkotien lapset yhteen paikkaan. Rakennukseen suunnitellaan tilat myös iltapäivätoiminnalle sekä liikuntahalli, joka tulee korvaamaan Uotilan nykyisen liikuntahallin.

Rakennuksen sijoituspaikaksi suunnitellaan aiemmin puretun Uotilanrinteen yläkoulu- ja lukiorakennuksen tonttia. Hankkeen alustava kustannusarvio on 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uusi koulu-päiväkotirakennus olisi käytössä elokuussa 2022.

Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen investoinnista myöhemmin investointimäärärahakäytännön mukaisesti.

Uotilan alakoulu toimii väistötiloissa, jotka kaupunki on lunastanut omakseen. Entinen alakoulurakennus puretaan kuluvan kevään aikana. Helkkilän päiväkoti toimii koulun läheisyydessä ja Uotilan päiväkoti entisellä terveysasemalla.