Ajankohtaista

Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2019

Uudet Rauman kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset sekä jätehuoltomääräysten yleinen osa astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Kunnan vastuulla on järjestää asumisessa (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot) syntyvien yhdyskuntajätteiden, myös saostus- ja umpisäiliölietteen, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiinteistöjen kanssa samaa keräyspistettä käyttävissä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajätteen jätehuolto.

Jätehuoltomääräysten luonnos on yleisesti nähtävillä 3.10.-1.11.2018 Rauman kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos.

Lisäksi jätelain uudistumisen myötä yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu 2019 alkaen. Aiemmin kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto koski myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätettä. Jätelain uudistuksessa velvollisuus on poistettu.