Ajankohtaista

Uusi liikennepalvelulaki vaikuttaa kuntien tekemiin kuljetushankintoihin

Rauman kaupungintalon julkisivua.

1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista koskee muun muassa lakisääteisiä henkilökuljetuksia, kuten koulukuljetuksia, vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tukea sekä muita kunnan kuljetuksia.

Suurin osa Rauman kaupungin taksimaisista kuljetuksista on vammaispalvelulain mukaisia asiointi- ja virkistysmatkoja. Uudistuksen myötä taksiliikenteen asemapaikka, enimmäishintasääntely, päivystysvelvoite sekä esteettömän kaluston kuljettajien erityiset ammatti- ja terveysvaatimukset poistuvat.

Rauman kaupunki kilpailutti keväällä 2018 kaikki sosiaali- ja terveystoimialan henkilökuljetukset ja teki sopimuksen Rauman Ula-taksi Oy:n kanssa 1.7.2018–31.12.2019 välisistä kuljetuksista. Kuljetuksien hinnanmuodostuksessa käytetään 14.2.2018 voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta taksiliikenteen kuluttajahinnoista.

Lisäksi Rauman kaupunki on jatkanut Satakunnan Aluetaksin kanssa henkilökuljetusten kyydinvälityksen sopimuskautta 31.12.2019 asti. Kyydinvälityspalvelu mahdollistaa kyytien vastaanottamisen, yhdistämisen ja välittämisen, raportoinnin sekä kyydintilaushinnan siirtymisen kaupungin maksettavaksi.

Kaupungin logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen pitää henkilökuljetuksesta tehtyjä sopimuksia ennen lainvoimaan tuloa hyvänä asiana.

– Sopimuksilla pystytään takaamaan palvelua vuoden jokaisena päivänä ja ympärivuorokauden. Sopimuksissa on otettu huomioon myös käytettävä kalusto. Toivottavasti kaikki menee sopimusten mukaisesti 1.7.2018 alkaen ja asiakkaillemme muutos ei näy millään tavalla, Peltonen sanoo.