Ajankohtaista

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman ohjausryhmä sai työnsä päätökseen

kaupungintalo kesä 2019

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman ohjausryhmä kokoontui torstaina 24.10. ja kuuli lisäselvityksiä muun muassa kouluverkosta, ruoka- ja puhtauspalveluiden vaihtoehdoista sekä käytyjen yt-neuvotteluiden tuloksista.

− Talousohjelman valmistelu on vaatinut erittäin paljon työtä. Ohjausryhmätyöskentely on sujunut hyvässä, rakentavassa hengessä. Myös kuntalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti talousohjelman sisällön valmisteluun. Saatujen kuntalaispalautteiden perusteella ja kaupungin mittavan investointikokonaisuuden hallitsemiseksi teimme muutamia pohjaesityksestä poikkeavia päätöksiä, ohjausryhmän puheenjohtaja Kalle Leppikorpi toteaa.

Ohjausryhmä äänesti viidestä asiasta.

• Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta päädyttiin ohjausryhmän saaman lisäselvityksen perusteella uuteen esitykseen, jossa sosiaali- ja terveystoimialalle tuotettavat ruoka- ja puhtauspalvelut siirretään liikkeenluovutuksella yksityisen sektorin tuottamiksi aikaisintaan 1.1.2021. Muille toimialoille tuotettavat ruoka- ja puhtauspalvelut säilyvät omana toimintana.

• Kouluverkosta esitettiin kokouksessa uusi vaihtoehto, jossa Nanun, Kourujärven ja Kortelan koulut korvataan yhdellä uudella kolmesarjaisella koululla ja Kodisjoen ja Vasaraisten koulujen toiminnat jäävät tässä vaiheessa ennalleen. Ohjausryhmä päätyi tähän vaihtoehtoon.

• Erikoissairaanhoidon osalta ohjausryhmä päätti ehdottaa erikoissairaanhoidon toimintojen siirtämistä Satakunnan sairaanhoitopiirille siten, että Raumalla säilyisi mahdollisimman paljon erikoissairaanhoidon palveluja.

• Teknisen toimialan osuudesta poistettiin hulevesimaksun käyttöönotto.

• Kaupungin maa-alueomaisuuden myyntiin lisättiin 350 000 euroa.

Muilta osin talousohjelmakokonaisuuden asiat hyväksyttiin sellaisenaan.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmalla tähdätään Rauman kaupungin talouden tasapainottamiseen vuosina 2019−2022. Vaikutukset ulottuvat myös vuosiin 2023 ja 2024. Ohjelman säästötavoitteena on ollut 15 miljoonaa euroa. Ohjausryhmän talousarvioehdotuksen loppusumma on 12,6 miljoonaa euroa.

Ohjausryhmän talousohjelmaehdotus on kaupunginhallituksen käsittelyssä 5.11. Lopullisen päätöksen talousohjelman sisällöstä tekee kaupunginvaltuusto 11.11.