Ajankohtaista

Vanhuspalveluiden kylähanke voitti valtakunnallisen Vuoden vanhusteko 2017 -palkinnon

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke on voittanut valtakunnallisen Vuoden vanhusteko -palkinnon. Voittaja julkistettiin ja palkittiin valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 1.10.2017 Hämeenlinnassa. Palkinnon vastaanottivat Rauman vanhuspalveluiden johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas, hanketyöntekijä Tanja Hakulinen ja palveluvastaava Minna Nurminen.

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista. Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Palkinnon jakaa vuosittain Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Suuruudeltaan palkinto on 5.000 euroa.

Palkinnon perusteluiden mukaan Rauman kaupunki on toiminut aloitteellisesti ja ennaltaehkäisevästi tarjoamalla erilaisia osallistumisen muotoja ja kokoontumispaikkoja. Ikääntyneet ihmiset on saatu kokoontumaan heille merkityksellisen toiminnan puitteissa tukemalla heidän omia voimavarojaan.

‒ Rauman hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden tukemista, jossa toiminta on viety lähelle hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvia ikääntyneitä. Erityisen arvokkaan hankkeesta tekee se, että ikääntyneet ihmiset oman elämänsä parhaina asiantuntijoina ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kotona asumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin toteaa.

Rauman kaupungin vanhuspalveluiden kylähanke oli käynnissä marraskuusta 2016 syyskuun 2017 loppuun. Sen yhtenä tavoitteena oli edistää ikäihmisten kotona pärjäämistä.

‒ Rauma on pinta-alaltaan laaja monien kylien kaupunki. Tapahtumat ja toiminta keskittyvät usein lähinnä kantakaupungin alueelle. Pääsy niihin pitkien välimatkojen ja liikkumisen rajoitteiden vuoksi voi olla vaikeaa. Hankkeen avulla haluttiin tuoda ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä toimintaa lähelle ikäihmisiä heidän omiin kyliinsä. Hanke lisäsi kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja toi kyliin ihmisten lähialueelle uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, hankkeen työntekijänä toiminut geronomi (AMK) Tanja Hakulinen kertoo.

Aktiiviseen toimintaan hankkeen aikana osallistui 12 kylää. Tavoitteena oli toiminnan käynnistämisen jälkeen kylien yhteisöllisten tapaamisten jatkuminen itseohjautuvasti ilman ulkopuolista vetäjää. Tämä tavoite saavutettiin monissa kylissä. Hanke lisäsi yhteistyötä kaupungin, kylien ja yhdistysten välillä. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin toiminta oli heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtevää. Kyliin perustettiin esimerkiksi terveyspisteitä, ikäihmisten atk-avustusta, tuolijumpparyhmiä ja yhteislaulutilaisuuksia.

Rauman vanhuspalvelut osoittaa palkintosumman käytettäväksi vanhustyötä edistävän toiminnan levittämiseen kylähankkeessa syntyneitä verkostoja hyödyntäen.