Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat Raumalla 1.1.2018 alkaen

Lasten värikkäitä kumisaappaita rivissä lattialla seinän vieressä.

Eduskunta hyväksyi 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset koskien huoltajien tulorajojen korottamista ja sisaralennusta.

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat heti vuodenvaihteessa. Perheille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.1.2018 alkaen voimassa olevien tulotietojen mukaan. Uudet maksupäätökset toimitetaan tammi-helmikuun aikana. Tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli ne eivät ole muuttuneet.

Mikäli perhe on hyväksynyt korkeimman maksun perimisen ilman tulotietojen ilmoittamista, kannattaa perheen tulotaso tarkistaa suhteessa uusiin tulorajoihin ja tarvittaessa toimittaa uudet tuloselvitykset tammikuun 2018 aikana. Koska tulorajat nousevat, eivät kaikki maksimimaksua aiemmin maksaneet enää jatkossa kuulu tähän maksuryhmään.

Muutos koskee myös palveluseteliasiakkaita.

Maksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Perhekoko Vähimmäisbruttoraja € / kk Maksuprosentti  Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
2 2 050 10,70 4 760
3 2 646 10,70 5 356
4 3 003 10,70 5 713
5 3 361 10,70 6 071
6 3 718 10,70 6 428

 

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Korkein maksu nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on edelleen 290 euroa/kk, mutta toisesta lapsesta 50 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Lisäksi yksityisen perhepäivähoidon tuen kuntalisän sisaruskorotuksen valmistelu on käynnistynyt. Päätös asiasta annetaan tammi-helmikuun aikana.