Ajankohtaista

Vesihuoltolinjan rakentaminen sulkee Itsenäisyydenkadun 28.2.

Tietyömaan liikennemerkki

Itsenäisyydenkadun ajoneuvoliikenne katkaistaan Sorkantien liittymästä 28.2. alkaen vesihuoltolinjan rakentamisen vuoksi. Katu on suljettuna noin kaksi viikkoa. Kadun katkaisukohdassa suoritetaan runkovesijohto- ja viemäritöitä.

Kiertotie Itsenäisyydenkadulle kulkee Huuhkajantien kautta.

Itsenäisyydenkadun kevyen liikenteen väylä on rakennustöistä huolimatta käytettävissä.

Rakentamisalue sijoittuu Leikarinkaaren, Sorkantien, Itsenäisyydenkadun ja Kuovinkujan väliselle alueelle. Nykyinen vesijohto- ja viemärilinja kulkee tonttialueen halki. Uuden kaavoitusprosessin myötä putkistot tulee siirtää pois tonttialueelta. Rakennushanke sisältää jätevesilinjan ja vesijohdon rakentamisen.

Alitusputkia kaivettaessa muutoksia voi aiheutua myös Sorkantien ajoneuvoliikenteeseen. Sorkantien liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Uuden vesihuoltolinjan rakennustyö valmistuu kesäkuun 2018 aikana. Hankkeen toteuttaa Rauman kaupungin katutoimi.