Ajankohtaista

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -kyselytutkimuksen tulokset julkaistu – Rauman tulokset pääasiassa parantuneet

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Konsulttiyritys FCG toteutti keväällä asukkaille kohdennetun Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -kyselytutkimuksen. Mukana oli 19 kuntaa Rauma mukaan lukien. Vastaajat poimittiin satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston järjestelmästä. Kyselytutkimuksen tulokset valmistuivat elokuussa.

Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992.

Vastaajista 52 prosenttia oli 36–59-vuotiaita ja 27 prosenttia ilmoitti iäkseen 60 vuotta tai yli. 18–25-vuotiaiden vastausten osuus oli 8 prosenttia ja 26–35-vuotiaiden 12 prosenttia.

Yli puolet eli 52 prosenttia vastanneista ilmoitti asuvansa omakoti- tai paritalossa. Kerrostaloasujia oli vastaajien joukossa 27 prosenttia ja rivitaloasujia 18 prosenttia. Muun tyyppisestä asumisesta ilmoitti 3 prosenttia.

Vastaajista 54 prosenttia asui lähiö- tai taajama-alueella. Keskusta-alueella asuvia oli 27 prosenttia ja haja-asutusalueella asuvia 19 prosenttia.

Tulosten asteikot on ilmoitettu 1–5 välillä. Arvon 3 ylittävät luvut merkitsevät myönteistä suhtautumista.

Aluepalvelujen tuloksissa merkittävää nousua

Rauman aluepalvelujen osalta tulokset ovat hyvät ja kaikilla mittareilla on tapahtunut parannusta vuoden 2018 lukuihin verrattuna. Erityisesti puistot, keskustan siisteys sekä lumenauraus pääkaduilla saivat raumalaisilta tulokseksi yli 4.

– Keskustan katujen puhtaus, kevyen liikenteen väylien kunto, keskustan ja asuntoalueiden puistot ja läheiset metsät sekä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto nousivat Rauman aluepalvelujenosuudessa merkittävästi esiin. Erot muiden kuntien keskiarvoon olivat jopa 0,21–0,27 yksikköä, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila kertoo.

Liikennealueiden ylläpitomittarin mukaan Rauma on sijalla 10. Rauman keskiarvo vuonna 2020 on 3,50, joka on 0,23 yksikköä parempi kuin vuonna 2018.

Jätehuoltolaitoksen tulokset tasaisia

Rauman alueen jätehuollosta vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos. Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus sai raumalaisilta tuloksen 4,3. Jätehuollon tilanne on tulosten perusteella keskimäärin hyvä. Alhaisimmat tulokset koskevat vaarallisten jätteiden keräyspisteen sijaintia. Myös neuvontaan ja tiedotukseen toivotaan parannusta.

– Tulokset ovat jätehuollon osalta pääasiassa hyvät, sillä teemme jäteneuvontaa ja tiedotusta olemassa olevien resurssien puitteissa, käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää toteaa.

Rauman Vesi paneutuu kehityskohteisiin

Rauman Vesi vastaa Rauman alueella vesihuollosta. Rauma Veden osalta tulokset ovat parantuneet vuoden 2018 tuloksiin verrattuna. Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu sekä vesihuollon yleistiedotus ovat tulevia kehityskohteita.

– Rauman Veden osalta tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että vesihuollon vahvuutena on koettu toimintavarmuus. Kehityskohteille suunnittelemme jo toimenpiteitä ja näitä viedään eteenpäin osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä, Rauman Veden liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki sanoo.

Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimus 2020, Rauman tulokset