Ajankohtaista

Yhteistyötä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi jatkettiin telakan edustajien ja viranomaisten kesken

Rauman telakka

Rauman kaupunki on tiedottanut perjantaista 12.2. lähtien Rauman telakan alueella todetuista koronavirustartunnoista. Koronavirustartuntojen määrä on lisääntynyt seitsemällä, joten tapauksia on perjantaina 26.2. mennessä todettu 246 noin 1 000 testatun henkilön joukosta. Uudet sairastuneet on jo aiemmin määrätty karanteeniin.

– Uusien koronavirustartuntojen yhteydessä tehdään aina tartunnanjäljitystyö ja altistuneeksi tunnistettavat asetetaan viranomaisen määräämään 14 vuorokauden karanteeniin. Rauman telakan hyvin laajassa joukkoaltistuksessa on jouduttu tilanteeseen, jossa on jouduttu toteamaan koko telakan tuotannossa työskentelevän joukon altistuneen, sillä 25 prosenttia näytteistä osoittautui positiivisiksi. Tilanteen selvittelemisessä on tehty kiinteää yhteistyötä Rauman telakan työnantajien kanssa, Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall toteaa.

– Koska Rauman telakan epidemia on erittäin laajalle levinnyt ja tilanteeseen liittyy myös yhteisasumista, on päädytty siihen, että kaikki karanteeniin määrätyt poikkeuksellisesti testataan ennen karanteenin päättymistä. Nyt on saatu ensimmäisiä positiivisia tuloksia näistä näytteistä ja siksi osan aiemmin karanteeniin määrätyistä karanteeniaikaa on jouduttu jatkamaan, Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo.

Koronavirusinfektion sairastaneilta kontrollinäytteitä ei sen sijaan oteta, sillä testi säilyy positiivisena sairastetun infektion jälkeen pitkään. Eristys loppuu, kun vähintään 10 vuorokautta on kulunut ja henkilö on ollut oireeton vähintään 2 vuorokautta. Eristyksen päättymisestä päättävät kunnan tartuntatautiviranomaiset.

Lääkärit muistuttavat vielä, että viranomaisen määräämää karanteenia ei voi lyhentää altistuksen jälkeisellä negatiivisella testituloksella, sillä koronavirusinfektion itämisaika vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Karanteeni- ja eristysmääräyksen rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Karanteeneja valvova tartuntatautiviranomainen voi tehdä poliisille virka-apupyynnön, jos on syytä epäillä, että karanteenimääräyksiä rikotaan.

Perjantaina 26.2. pidetyssä yhteistyöpalaverissa viranomaiset jatkoivat telakan pääurakoitsijan Rauma Marine Constructionsin kanssa heidän laatimansa uuden työskentelyyn liittyvän turvallisuussuunnitelman käsittelyä. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan telakalle töihin tuleminen terveysturvallisella tavalla ja estämään koronavirustaudin jatkotartunnat. Sosiaali- ja terveystoimiala on organisoinut telakan henkilöstölle tukea muun muassa yhteistyössä Kelan kanssa.

Yhteistyötä telakan kanssa jatketaan maanantaina 1.3. pidettävässä palaverissa. Telakalla on sovitusti aloitettu hallittu asteittainen tuotannon uudelleen käynnistäminen torstaista 25.2. lähtien. Koronavirustautiin sairastuneiden eristykset ja taudille altistuneiden karanteenit jatkuvat määräysten mukaisesti.

– Rauman kaupunki odottaa, että vierastyöläisiä kohdellaan kunnioittavasti, mihin kuuluu oleellisesti myös asiallinen somekirjoittelu. Vierastyöläiset sekä Suomen muista kaupungeista Raumalle tulevat työntekijät ovat elinkeinoelämällemme ja Rauman kaupungille tärkeitä henkilöitä, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin korostaa.

Telakan kanssa pidetyissä yhteistyöpalavereissa on ollut läsnä edustajia Rauman telakalta, Rauman sosiaali- ja terveyspalveluista, Satakunnan sairaanhoitopiiristä, Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Lounais-Suomen poliisilaitokselta.