PARTY-hanke

PARTY-hanke

PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä on valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja.

Rauman kaupungin hallinnoima PARTY-hanke on saanut palvelujen kehittämisen kannalta merkittävän ESR-avustuspäätöksen ajalle 1.4.2015 – 31.3.2018. Avustuksen myönsi sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta.

PARTY-hankkeessa keskeisiä esille nostettavia asioita ovat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

PARTYn asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat, ikääntyvät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Kohderyhmä pyritään saamaan mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön vertaisoppimisen ja kokemusasiantuntijuuden keinoin.

Hankekokonaisuutta ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää ERS-rahoitusta koordinoi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto.

Kivelä Marianne

projektipäällikkö

02 834 3320

marianne.kivela@rauma.fi

Rautalin Minna

projektikehittäjä

02 834 4283

minna.rautalin@rauma.fi