Nihattula

Nihattulan kylä rajautuu pohjoisessa ja idässä Kollan kylään. Länsipuolella sijaitsevat Tarvolan sekä Vasaraisten kylät. Etelässä Nihattula rajautuu puolestaan Kodisjokeen. Keskustaan matkaa on noin 8 km. Alue on säilyttänyt hyvin maaseutumaisen ilmeensä ja sille on tyypillistä hyvin säilyneet viljelysmaisemat. Rakennuskanta ei sijoitu ajallisiin kokonaisuuksiin, vaan vanhat tilat, mäkituvat, jälleenrakennuskauden asuintilat sekä uudempi rakennuskanta vuorottelevat tien varren maisemassa.

Nihattulan kylä on perustettu mitä ilmeisimmin 1300–1400-luvulla. Kylä muodosti keskiajalla jakokunnan Tarvolan, Vasaraisten ja Soukaisten kanssa. Nihattulan nimi esiintyi ensi kertaa asiakirjoissa vuonna 1515.

Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

 

Maantie Nihattulassa.  Viistoilmakuva Nihattulan asuinalueesta