Rauman kaupungin osahanke

PARTY –hankekokonaisuuden hallinnoinnin lisäksi Rauman kaupungilla on oma osahankkeensa, jossa kehitetään uusia työkaluja monialaisen palvelun eli Rauman työvoiman palvelukeskuksen tueksi. Tavoitteena on pilotoida ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa sekä kehittää työttömien työnhakijoiden kuntoutus- ja työkykykoordinaatiota ja työnhakijan käytännönläheisissä olosuhteissa toteutettavaa työ- ja toimintakyvyn arviota. Hankkeen palvelut on suunnattu ensisijaisesti pitkään työttömänä olleille, osatyökykyisille tai ikääntyneille henkilöille.

Palvelut sopivat työttömille asiakkaille, jotka tarvitsevat

  • omaan tilanteeseensa liittyvää henkilökohtaista ohjausta tai neuvontaa
  • vertaistukea ja osallisuutta
  • matalan kynnyksen palvelua
  • työ- ja toimintakyvyn kartoitusta käytännönläheisissä olosuhteissa
  • palveluohjausta tai neuvontaa liittyen erilaisiin kuntoutuspalveluihin
  • työelämään paluuta tukevaa ryhmätoimintaa tai muita siihen liittyviä tukitoimia


Hanke tarjoaa

  • henkilökohtaista palvelua työttömälle työnhakijalle
  • erilaisia työnhakijan elämäntilanteeseen sopivia ryhmätoimintoja
  • työ- ja toimintakyvyn arviointijaksoja
  • harkinnan mukaan psykologin- ja/tai lääkärin tutkimuksia ja arviointeja

 

Palveluihin ohjaudutaan esimerkiksi TE-toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen, terveydenhuollon tai sosiaaliviraston kautta. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä projektityöntekijöihin.