Lastenneuvola

vauva, syli

Lastenneuvolassa lapsen kehitystä ja terveydentilaa seurataan vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnalla ja rokotuksilla.

Neuvolaikäisille lapsille järjestetään Neuvolatoiminnan asetuksen (VNA 338/2011) mukaisia määräaikaistarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia. Laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin tarkastuksiin.

Terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottojen ajankohdat löydät tästä linkistä:

Lastenneuvolan toimintamalli 2016 vanhemmille

Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Omaan terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös lapsen sairastuessa tai perhekriisin kohdatessa. Kaikki perhettänne koskevat keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Äkillisissä sairastapauksissa otetaan yhteyttä Lääkärien ja hoitajien vastaanottoon.

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä mm. äitiysneuvolan, ehkäisevän perhetyön työntekijöiden, psykologin, fysioterapeutin, puheterapeutin, toimintaterapeutin ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

Päivähoidossa täytettävä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia. Vanhempien toivotaan tuovan suunnitelman mukanaan lapsen neuvolakäynnille.

Jokaisella perheellä on asuinalueen mukaan oma terveydenhoitajansa. Terveydenhoitajanne yhteystiedot löydätte alla:

Erholm Tanja

terveydenhoitaja; Sampaanala ja ulkomaalaiset asiakkaat

044 403 2019

Koivulahti Kaija

terveydenhoitaja; Sinisaari, Kortela, Unaja, Vermuntila, Voiluoto, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2015

Kuusenoja Marjo

terveydenhoitaja; Polari, Talola, Lonsi, Monna, Helistö, Paroalho, Nummi, keskusta: Aittakarinkatu-junarata-Seminaarinkatu-Vähämaanpuisto

044 403 2016

Koskinen Leena lastenneuvola

terveydenhoitaja; Peränikula, Nikulanmäki, Kolla, Nihattula, Tarhurinpolku, Lensunkallio, Tarvola

044 403 2023

Kotiranta Jatta

terveydenhoitaja; Pirttialho, Pyynpää, Kaaro, Sorkka, Haapasaari, Luostarinkylä, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2021

Murto Piia

terveydenhoitaja; Merirauma, Syvärauma, Tuomoniemi, Uusilahti, Vanhalahti, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2018

Tuomola Päivi

terveydenhoitaja; Uotilan keskusta, Äyhö, Lajo, Kasvitarhankatu, Veljeskatu, Kourujärvi, Kullanperä, Murtamo, Vasarainen, Tiilivuori

044 403 2024

Tuomola Riitta

terveydenhoitaja; Kappelinluhta, Silikallio, Kinnontien pohjoispuoli

044 403 2020

Vahe Eeva

terveydenhoitaja; Kinnontien eteläpuoli, Paloahde, Vesiniittu, Isoniittu, Syväraumankadun ympäristö, Ota, Pidesluoto, Komppi

044 403 2022

Lehtinen Päivi

terveydenhoitaja; Lappi

044 403 2025

Savolainen Heli

terveydenhoitaja; Kodisjoki

044 403 2027