Lastenneuvola

vauva, syli

Muutoksia lastenneuvolan toiminnassa:

  • Lastenneuvolan terveystarkastuksista jää 31.5. asti tekemättä 2v, 3v ja 5v terveystarkastukset (eivät sisällä rokotuksia eivätkä lääkärintarkastuksia).
  • Muut terveystarkastukset tehdään normaalisti sekä sovitut kontrollit hoidetaan, mutta ei välttämättä oman terveydenhoitajan toimesta.
  • Lastenneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat: Erholm Tanja, Kotiranta Jatta, Lehtinen Päivi, Murto Piia, Savolainen Heli, Tuomola Päivi, Tuomola Riitta. Heille on siirretty Hanna Saarisen, Karita Kaakisen, Anneli Peltosen ja Marjo Kuusenojan/ Lotta-Sofia Pellikan asiakkaat. Yhteystiedot alla.
  • Osa terveydenhoitajista siirtyy työhön terveyspalveluiden muihin yksiköihin turvaamaan riskiryhmien hoitoa.
  • Poikkeusoloissa ei myöskään järjestetä Vahvuutta vanhemmuuteen tai isäneuvolan ryhmiä.
  • Lapin neuvolan palvelut siirtyivät 23.3. alkaen toistaiseksi Nortamonkadulle Perhekeskukseen.

Lastenneuvolassa lapsen kehitystä ja terveydentilaa seurataan vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnalla ja rokotuksilla. Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Omaan terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä. Kaikki perhettänne koskevat keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä mm. äitiysneuvolan, ehkäisevän perhetyön työntekijöiden, psykologin, fysioterapeutin, puheterapeutin, toimintaterapeutin ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

TERVEYSTARKASTUKSET

Neuvolaikäisille lapsille järjestetään Neuvolatoiminnan asetuksen (VNA 338/2011) mukaisia määräaikaistarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia. Laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin tarkastuksiin

Lastenneuvolatyön toimintamalli vanhemmille

Äkillisissä sairastapauksissa otetaan yhteyttä Lääkärien ja hoitajien vastaanottoon.

NEUVOLAN RYHMÄTOIMINTA

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä

Kaikki ensimmäisen lapsensa saaneet  perheet saavat kutsun perheryhmään. Mukaan mahtuu enintään 6 perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. Perheryhmä kokoontuu 8 kertaa noin kahden viikon välein. Ryhmässä puhutaan suomea.

Ryhmään osallistuvat lähtökohtaisesti vauva ja hänen molemmat vanhempansa. Toki ryhmään ovat tervetulleita myös yhden vanhemman perheet. Ryhmää ohjaavat kaksi neuvolan terveydenhoitajaa, jotka ovat MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmän ohjaajia.

Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmässä ohjaajat auttavat vanhempia pohtimaan sekä omia että vauvan kokemuksia, tunteita ja reaktioita erilaisissa arjen tilanteissa. Ryhmässä vahvistetaan vanhemman kykyä ymmärtää vauvan mielen maailmaa. Tämä on yksi parhaista tavoista lujittaa vauvan ja vanhemman välistä suhdetta. Toimiva suhde vanhemman ja lapsen välillä edistää lapsen kehitystä. Samalla tuetaan ja vahvistetaan tasavertaista vanhemmuutta, parisuhdetta ja lisätään koko perheen kokemaa hyvinvointia. Ryhmä tarjoaa vanhemmille myös mahdollisuuden tutustua muihin samassa elämänvaiheessa oleviin vanhempiin, saada ja antaa vertaistukea.

Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmät-MLL

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille

Isille ja vauvoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmäneuvolaan vauvan ollessa noin 6 kuukauden ikäinen. Ryhmäneuvolakäynti korvaa vauvan 6 kk:n yksilökäynnin neuvolassa.  Ryhmäneuvolassa on kerrallaan 4-6 isää vauvoineen.  Kaksi lastenneuvolan terveydenhoitajaa toimivat ryhmäneuvolan vetäjinä.   Käynnillä ihastellaan ja ihmetellään yhdessä vauvoja sekä käydään läpi puolivuotiaan elämään liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa ruokailuun liittyvät asiat, kehityksen eteneminen, hampaiden hoito, päivärytmi, tapaturmavaarat sekä vuorovaikutus vauvan kanssa. Vauvat mitataan ja punnitaan samalla käynnillä erillisessä huoneessa. Ryhmäneuvola kokoontuu  ”Matalassa”, osoitteessa Eteläkatu 1 B. Käynnille on hyvä ottaa mukaan neuvolakortti ja vauvan omia leluja sekä  tarvittaessa ruokaa vauvalle.

NEUVOLAN AJANVARAUS

Jokaisella perheellä on asuinalueen mukaan oma terveydenhoitajansa.
Terveydenhoitajien puhelinaika on ma – pe klo 11.30 – 12.15.  Poikkeuksena on Lapin neuvola: Mikäli puhelin on varattu, jätä soittopyyntö.

Sähköisen ajanvarauksen kautta voit varata ajan terveydenhoitajan laittamalla kutsulla 1-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiaan lapsen määräaikaistarkastukseen. Pyydä lapsesi hoitopaikasta terveiset lastenneuvolaan 2-6 vuotiaista.

Terveydenhoitajanne yhteystiedot löydätte alla:

Erholm Tanja

terveydenhoitaja; Sampaanala ja ulkomaalaiset asiakkaat

044 403 2019

Kaakinen Karita

terveydenhoitaja; Sinisaari, Kortela, Unaja, Vermuntila, Voiluoto, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2015

Saarinen Hanna

Siirtynyt muihin töihin toistaiseksi terveydenhoitaja; Peränikula, Nikulanmäki, Kolla, Nihattula, Tarhurinpolku, Tarvola

044 403 2023

Kotiranta Jatta

terveydenhoitaja; Pirttialho, Pyynpää, Kaaro, Sorkka, Haapasaari, Luostarinkylä, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2021

Kuusenoja Marjo

terveydenhoitaja; Polari, Talola, Lonsi, Nummi, Monna, Helistö, Paroalho, Lensunkallio, keskusta: Aittakarinkatu-junarata-Seminaarinkatu-Vähämaanpuisto

044 403 2016

Murto Piia

terveydenhoitaja; Merirauma, Syvärauma, Tuomoniemi, Uusilahti, Vanhalahti, osa Vanhaa Raumaa

044 403 2018

Peltonen Anneli

terveydenhoitaja; Kinnontien eteläpuoli, Paloahde, Vesiniittu, Isoniittu, Syväraumankadun ympäristö, Ota, Pidesluoto, Komppi

044 403 2022

Tuomola Päivi

terveydenhoitaja; Uotilan keskusta, Äyhö, Lajo, Kasvitarhankatu, Veljeskatu, Kourujärvi, Kullanperä, Murtamo, Vasarainen, Tiilivuori

044 403 2024

Tuomola Riitta

terveydenhoitaja; Kappelinluhta, Silikallio, Kinnontien pohjoispuoli

044 403 2020

Lehtinen Päivi

terveydenhoitaja; Lappi

044 403 2025

Savolainen Heli

terveydenhoitaja; Kodisjoki

044 403 2027