Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastenneuvolassa lapsen kehitystä ja terveydentilaa seurataan vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnalla ja rokotuksilla. Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Omaan terveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä. Kaikki perhettänne koskevat keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä muiden Perhekeskuksen toimijoiden kanssa, kuten äitiysneuvola, ehkäisevä perhetyö, psykologi, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti sekä kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

Neuvolan kotipalvelu

Neuvolassa on alkanut kotipalvelu- kokeilu. Perheellä, jolla on alle 1-vuotias lapsi, on mahdollisuus saada apua kotiin. Palvelua voi saada enintään neljä kertaa noin kahden tunnin ajan kerrallaan. Avun tarpeellisuuden toteaa joko äitiys- tai lastenneuvolan terveydenhoitaja. Apua voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vauva on itkuinen
  • arjen rutiineissa on haastetta
  • vanhempi on yksinhuoltaja
  • perheeseen on syntynyt kaksoset
  • perheen elämäntilanteessa on tapahtunut jokin äkillinen muutos

Palvelua ei voi saada siivous- tai lastenhoitotarpeeseen.

Terveystarkastukset

Neuvolaikäisille lapsille järjestetään Neuvolatoiminnan asetuksen (VNA 338/2011) mukaisia määräaikaistarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia. Laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin tarkastuksiin

Lastenneuvolatyön toimintaohjelma vanhemmille

Äkillisissä sairastapauksissa ota yhteyttä Lääkärien ja hoitajien vastaanottoon.

Perhepolku-verkkokurssi

Rauman kaupunki tarjoaa 0-6-vuotiaiden lasten vanhemmille ilmaiseksi mahdollisuuden osallistua Perhepolku-verkkokurssille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Itsenäisesti tehtävällä kurssilla voi esimerkiksi testata oman itsemyötätuntonsa ja kirjoittaa itselleen myötätuntoisen kirjeen. Kurssi sisältää lisäksi tietoa, tehtäviä ja vinkkejä sekä toisten vanhempien vertaistarinoita lapsiperheen arjesta. Kurssille osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet verkkokurssin hyödylliseksi ja kertovat saaneensa tukea vanhemmuuteensa. Vanhemmat suosittelevat verkkokurssia toisille perheille.

Kurssille voi osallistua rekisteröitymällä osoitteessa www.perhepolku.fi/verkkokurssi.

Tervetuloa mukaan!

Neuvolan ryhmätoiminta

Ryhmiä ei toistaiseksi voida pitää vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä

Kaikki ensimmäisen lapsensa saaneet  perheet saavat kutsun perheryhmään. Mukaan mahtuu enintään 6 perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. Perheryhmä kokoontuu 8 kertaa noin kahden viikon välein. Ryhmässä puhutaan suomea.

Ryhmään osallistuvat lähtökohtaisesti vauva ja hänen molemmat vanhempansa. Toki ryhmään ovat tervetulleita myös yhden vanhemman perheet. Ryhmää ohjaavat kaksi neuvolan terveydenhoitajaa, jotka ovat MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmän ohjaajia.

Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmässä ohjaajat auttavat vanhempia pohtimaan sekä omia että vauvan kokemuksia, tunteita ja reaktioita erilaisissa arjen tilanteissa. Ryhmässä vahvistetaan vanhemman kykyä ymmärtää vauvan mielen maailmaa. Tämä on yksi parhaista tavoista lujittaa vauvan ja vanhemman välistä suhdetta. Toimiva suhde vanhemman ja lapsen välillä edistää lapsen kehitystä. Samalla tuetaan ja vahvistetaan tasavertaista vanhemmuutta, parisuhdetta ja lisätään koko perheen kokemaa hyvinvointia. Ryhmä tarjoaa vanhemmille myös mahdollisuuden tutustua muihin samassa elämänvaiheessa oleviin vanhempiin, saada ja antaa vertaistukea.

Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmät-MLL

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille

Isille ja vauvoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmäneuvolaan vauvan ollessa noin 6 kuukauden ikäinen. Ryhmäneuvolakäynti korvaa vauvan 6 kuukauden yksilökäynnin neuvolassa.  Ryhmäneuvolassa on kerrallaan 4-6 isää vauvoineen.  Kaksi lastenneuvolan terveydenhoitajaa toimivat ryhmäneuvolan vetäjinä.   Käynnillä ihastellaan ja ihmetellään yhdessä vauvoja sekä käydään läpi puolivuotiaan elämään liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa ruokailuun liittyvät asiat, kehityksen eteneminen, hampaiden hoito, päivärytmi, tapaturmavaarat sekä vuorovaikutus vauvan kanssa. Vauvat mitataan ja punnitaan samalla käynnillä erillisessä huoneessa. Ryhmäneuvola kokoontuu  ”Matalassa”, osoitteessa Eteläkatu 1 B. Käynnille on hyvä ottaa mukaan neuvolakortti ja vauvan omia leluja sekä  tarvittaessa ruokaa vauvalle.

Neuvolan ajanvaraus

Uusien perheiden syntyvät vauvat ohjautuvat tasaisesti lastenneuvolan terveydenhoitajille riippumatta asuinalueesta. Raumalle muuttavat perheet voivat soittaa alla oleviin terveydenhoitajien puhelinnumeroihin.

Lastenneuvolan puhelinaika on maanantaista perjantaihin kello 11.30-12.15. Voit myös jättää viestin, niin sinuun otetaan yhteyttä. Poikkeuksena on Lapin neuvola, jonka puhelinvastaajaan jätetään soittopyyntö, mikäli puhelin on varattu.

Lapselle varataan aika lapsen omalle terveydenhoitajalle sähköisen ajanvarauksen kautta aika 1-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiaan määräaikaiseen terveystarkastukseen. Linkki sähköiseen ajanvaraukseen löytyy tämän sivuston oikeasta reunasta. Laajoihin terveystarkastuksiin aika varataan puhelimitse. Pyydä lapsesi hoitopaikasta terveiset lastenneuvolaan 2-6-vuotiaasta.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

terveydenhoitaja
044 403 2019
terveydenhoitaja
044 403 2015
terveydenhoitaja
044 403 2021
terveydenhoitaja
044 403 2016
terveydenhoitaja
044 403 2025
terveydenhoitaja
044 403 2018
terveydenhoitaja
044 403 2022
terveydenhoitaja
044 403 2008
terveydenhoitaja
044 403 2027
terveydenhoitaja
044 403 2024
terveydenhoitaja
044 403 2020