1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintakeskus Toimelassa työskentelee aikuisia kehitysvammaisia. Heille tarjotaan työtoiminnan keinoin mielekästä sisältöä arkeen. Toimintakeskuksen asiakkaat valitsee vammaistyön sosiaalityöntekijä yhdessä työtoiminnan esimiehen kanssa.

Työskentely toimintakeskuksessa on kuntouttavaa työtoimintaa. Sillä tuetaan kehitysvammaisen sosiaalisia taitoja ja itsenäisyyttä. Työtoiminta ylläpitää toimintakykyä ja se tukee asiakkaiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, tasavertaisuutta ja yhteistyötä.

Toimintakeskuksessa tehdään alihankintatöitä ja käsitöitä. Lisäksi siellä toimii keittiöryhmä. Toimintakeskuksen työvalmentaja etsii asiakkailleen myös avotyöpaikkoja. Avotyöntekijät työskentelevät avustavissa tehtävissä kaupungin toimipisteissä ja yksityisissä yrityksissä. Avotyöntekijä saa tukea toimintakeskuksen työvalmentajalta sekä työpaikan lähihenkilöltä.

Toimintakeskus Toimelan työtoiminta sijaitsee osoitteessa Lounaisväylä 3 (26820 Rauma) ja päivätoiminta osoitteessa Siilotie 6 (26510 Rauma).