Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan toiminta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- sekä nikotiinivalmistevalvontaa.

Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen, hyväksyttyjen laitosten ja ulkomyynnin valvonta. Terveydensuojeluvalvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat, erilaisten yleisten tilojen kuten koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta ja joidenkin muiden huoneistojen, kuten kuntosalien ja kauneushoitoloiden toiminnan valvonta.

Toiminnan suunnittelulla pyritään varmistamaan voimavarojen mahdollisimman tehokas käyttö. Toimintaa varten laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittely samoin kuin terveysvalvonnan tekemät tarkastukset ovat valvontakohteelle maksullisia.

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle on myönnetty ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti. Inspecta Sertifiointi Oy myönsi sertifikaatin sosiaali- ja terveystoimialan johtaminen ja tukitoiminnot palvelulle sekä sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen, terveyspalvelujen, vanhuspalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon toimialoille osoituksena laadukkaasta ja standardin mukaisesta toiminnasta. Sertifiointiarvioinnin suoritti Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy.