Tarvola

Tarvolan pieni kylä sijaitsee kaupungin itäpuolella ja rajautuu pohjoisessa Uotilan kylään. Idässä Tarvolan rajanaapureina ovat Nihattulan sekä Kollan kylät ja etelässä Vasaraisten kylä. Kaupungin läheisyydestä huolimatta Tarvola on säilynyt harvaan asuttuna ja maaseutumaisena. Tarvolan kylä ja kulttuurimaisema on huomioitu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurimaisemaksi. Myös Tarvolan kylän synty ajoittuu keskiajalle asti.

Kourulantien varrelle Tarvolan itäosaan on rakennettu uudempia omakotitaloja. Alueella ei kuitenkaan ole rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

Viistoilmakuva Tarvolan asuinalueesta.