Työ ja yrittäminen

Toinen haku- ja maksatuskierros käynnistyy lokakuussa

Uusi haku on yrityksille, jotka ovat palkanneet nuoria kesätyöntekijöitä. Tuki voidaan myöntää jo aikaisemmin kesätyöpaikkatukea saaneelle yritykselle, joka on työllistänyt enemmän kesätyöpaikkatuen myöntöperusteissa mainitut ehdot täyttäneitä nuoria kuin mitä sille on myönnetty tai maksettu kesätyöpaikkatukea.

Uudessa haussa kesätyöpaikkatukea voivat hakea myös yritykset jotka eivät ole hakeneet kesätyöpaikkatukea kevään 2021 haussa. Kesätyöpaikkatuen määrä on 400 e / tuettu kesätyöpaikka. Muilta osin kesätyöpaikkatuen myöntöperusteet ovat samat kuin kevään haussa.

Kesätyöpaikkatuet myönnetään yrityksille määrärahan puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Yksityishenkilöt eivät voi hakea kesätyöpaikkatukea haun toisella kierroksella, vaan haku on tarkoitettu yrityksille.

Hakuaika on 4.-17.10.2021.

Tuen ja maksatuksen hakeminen

Kesätyöpaikkatuen hakeminen ja maksatus tapahtuvat sähköisesti.

Maksatushakemusta varten työnantaja tarvitsee palkka- ja työtodistukset jokaisesta kesätyöpaikkatukeen oikeutetusta kesätyöntekijästä. Lisäksi yli 20-vuotiaista pakollista palkallista harjoittelua suorittavista opiskelijoista tulee toimittaa kesätyöpaikkatuen opiskelijaliite. Maksatushakemukseen tulee liittää myös yrityksen verovelkatodistus. Verovelkatodistus tulee liittää, vaikka yritys olisi aiemmin hakenut tukea, ja saanut siihen myöntävän päätöksen.

Kaupungin myöntämä kesätyöpaikkatuki- ja maksatus tapahtuu toisella hakukierroksella 4.-17.10.  samanaikaisesti. Yritykselle, joka täyttää tuen myöntöperusteet myönnetään ja maksetaan tuki samanaikaisesti hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset tulee jättää sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään sunnuntaina 17.10.2021. Haku ja maksatus tapahtuvat sähköisesti.

Rauman kaupunki maksaa tukea yrityksille ja yhteisöille, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin. Tuki on 400 euroa kesätyöpaikkaa kohti. Tukea hakevan yrityksen tulee toimia Rauman seudun alueella.

Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet, syksy 2021 (pdf)
Liitelomake maksatushakemukseen pakollista harjoittelua suorittaville (pdf)

Rauman kaupunki ja WinNova yhteistyössä tukemassa kesäoppisopimustoimintaa

Rauman kaupunki ja WinNova tarjoavat kaikille kaupungin kesätyöpaikkatuella palkatuille WinNovan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksen kautta. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös opintojaan vasta aloittaville opiskelijoille.

Työnantajan tehtäväksi jää hakea kaupungin kesätyöpaikkatukea, palkata WinNovan opiskelija kesätöihin ja nimetä ohjaaja tämän tueksi kesätöiden ajaksi.