Työ ja yrittäminen

Vuonna 2022 Rauman kaupunki tarjoaa 400 kesätyöseteliä vuosina 2001-2006 syntyneille raumalaisille nuorille. Setelin arvo on 400 euroa ja sen tarkoitus on helpottaa nuorten kesätyöllistymistä Rauman alueella toimiviin yrityksiin, yhdistyksiin ja säätiöihin. Kesätyöseteli tarjoaa 400 euron tuen työnantajalle kesätyösetelin omaavan nuoren palkkakustannuksiin. Tuettavan kesätyöpaikan minimikesto on 4 viikkoa ja vähintään 30 tuntia viikossa 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana. Seteli on mahdollista käyttää yhteen työpaikkaan.

Kesätyösetelin varaus

Hakuaika on käynnissä niin kauan, kun kaikki setelit ovat menneet käyttöön, enintään kuitenkin 31.5.2022 asti. Setelit myönnetään hakujärjestyksessä. Sinulla tulee olla henkilökohtainen, toimiva sähköpostiosoite, jotta saat varauksen tehtyä. Ethän käytä esimerkiksi vanhempien sähköpostitunnuksia.

Setelit jaetaan hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Jos hakijoita on enemmän kuin kesätyöseteleitä, syntyy jonotuslista. Myös jonotuslistalaiset saavat ilmoituksen sähköpostitse. Seteleiden varaus aloitetaan mahdollisimman pian hakuajan alettua.

Kun varauksesi on käsitelty, sinulle ilmoitetaan hakemuksesi käsittelystä sähköpostilla. Sen jälkeen saat todennäköisesti hakemusta seuraavana tai sitä seuraavana päivänä viestiä, onko seteli varattu sinulle vai oletko jonossa.

Setelin varaus on voimassa kolme (3) viikkoa kerrallaan. Jos kesätyöpaikkaa ei löydy kolmen viikon varausjakson aikana, varauksesi peruuntuu. Varauksen peruuntumisen jälkeen siirryt jonotuslistalle. Jonotuslistalla ovat myös ne henkilöt, jotka eivät saaneet kesätyöseteliä. Jonotuslista on kiertävä.

Nuori itse hakee kesätyöseteliä täyttämällä sähköisen hakulomakkeen osoitteessa: Hakuaika on päättynyt 31.5.2022

Kesätyösetelin jonotus

Kun kaikki setelit ovat varattuina, saat hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostilla ilmoituksen, jossa kerrotaan, että olet jonossa. Vapautuvat setelit tarkistetaan aina kolmen (3) viikon välein.

Saat erillisen ilmoituksen sähköpostitse, jos sinulle vapautuu seteli käyttöön. Muista myös tarkistaa roskapostikansiosi! Jos viestiä ei tule, se tarkoittaa, että olet edelleen jonossa. Tarkempaa tietoa jonopaikasta ei voida antaa, koska tilanne elää seteleiden osalta koko ajan.

Kesätyösetelin käyttö

 1. Hae ja kysy kesätyöpaikkaa sinua kiinnostavista yrityksistä, yhdistyksistä tai muilta työnantajilta.
  • Työnantajan tulee olla raumalainen yritys tai yhdistys. Raumalla toimivat yritykset joiden kotipaikka on muualla, voivat myös toimia työnantajina, kun yritys palkkaa raumalaisia nuoria Raumalla tai raumalaisen opiskelijan pakolliseen opintoihin kuuluvaan harjoitteluun.
  • Työnantajana ei voi toimia pääasiallisesti yksityinen henkilö ja  kunta tai valtio eivät voi toimia työnantajana. Esimerkiksi kesäyrittäjyystoiminnassa nuori voi tarjota palveluita yksityisille kotitalouksille. Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, säätiö tai seurakunta.
  • Kesätyöpaikkatukea ei välttämättä voida myöntää, mikäli palkkoja joudutaan maksamaan palkkaturvan kautta tai tukea hakevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on verovelkaa tai maksuhäiriöitä (harkinnanvarainen)
  • Raumalaiselle yksityishenkilölle voidaan myöntää tukea, jos työntekijä palkataan lapsiperheeseen lastenhoidon järjestämiseksi tai vanhus-ja vammaisperheeseen avustajan
   tehtäviin. Yksityishenkilö ei voi kuitenkaan kesätyöpaikkatuella palkata omaa tai (avo-/avio-) puolisonsa lasta.
 2. Kun löydät sopivan työpaikan ja saat sen, täyttäkää työnantajan kanssa yhdessä sähköinen sopimuslomake, johon saat linkin setelivarauksen vahvistuksenyhteydessä. Muistakaa täyttää lomake siihen päivämäärään mennessä, johon setelivaraus on voimassa!
 3. Kun työnantajan lomake on käsitelty ja hyväksytty, lähtee tästä sopimus työnantajalle. Lisäksi nimetty kesätyöseteli toimitetaan työnantajalle ja nuorelle sähköpostitse. Setelin mukana työnantajalle laitetaan lisäohjeita ja ohjeet maksatuksen hakemiseksi.
 4. Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus ennen kesätyöjakson alkua. Muista antaa työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.
 5. Kesätyöjakson jälkeen työnantaja tekee sinulle työtodistuksen ja lähettää vaadittavat liitteet maksatushakemuksen yhteydessä.
 6. Seteleitä myönnetään yksi kappale per nuori. Yritys voi palkata kuitenkin useamman nuoren, jolla on kesätyöseteli varattuna.

Kesätyöseteliohje nuorelle 2022

Ohjeet työnantajalle

Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet 2022

 1. Tuettavan kesätyöpaikan minimikesto
  • 4 viikkoa ja vähintään 30 tuntia viikossa.
  • 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana
 2. Työntekijää koskevat ehdot
  • Tukea myönnetään vuosina 2001–2006 syntyneiden raumalaisten tai Raumalta kotoisin olevien koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään neljän viikon ajaksi.
 3. Työnantajaa koskevat ehdot
  • Yrityksen kotipaikka on Rauma tai tukea hakeva yritys toimii pysyvästi Raumalla
  • Raumalaiselle yksityishenkilölle voidaan myöntää tukea, jos työntekijä palkataan lapsiperheeseen lastenhoidon järjestämiseksi tai vanhus-ja vammaisperheeseen avustajan tehtäviin.
  • Kunta tai valtio ei voi toimia työnantajana.
  • Työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän työhönopastuksesta ja valvonnasta.
  • Nuorelle tulee maksaa palkka kyseessä olevanalan työehtosopimuksen mukaisesti. Näissä perusteissa määritellyltä työsuhteen vähimmäisajalta palkan tulee olla vähintään 800 euroa.
 4. Kesätyöpaikkatuen hakeminen
  • Kesätyöseteliä voi hakea ja se myönnetään vuosina 2001-2006 syntyneet raumalaiset       tai Raumalta kotoisin olevat koululaiset tai opiskelijat.
  • Setelit varataan hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Kun varaus on käsitelty, nuorelle ilmoitetaan siitä sähköpostilla. Jos hakijoita on enemmän kuin kesätyöseteleitä, syntyy jonotuslista. Myös jonotuslistalaiset saavat ilmoituksen sähköpostitse.
  • Setelin varaus on voimassa kolme (3) viikkoa kerrallaan. Jos kesätyöpaikkaa ei löydy kolmen viikon varausjakson aikana, varaus peruuntuu. Varauksen peruuntumisen jälkeen nuori siirtyy jonotuslistalle. Jonotuslistalla ovat myös ne henkilöt, jotka eivät saaneet
   kesätyöseteliä. Jonotuslista on kiertävä.
  • Kun nuori löytää työpaikan, täyttävät he sähköisen sopimuslomakkeen yhdessä työnantajan kanssa. Nuori saa linkin lomakkeeseen setelin varausvahvistuksen yhteydessä. Lomake tulee täyttää ja palauttaa setelin viimeiseen varauspäivään mennessä ja sen yhteydessä työnantaja toimittaa verovelkatodistuksen. Työnantaja tunnistautuu lomakkeelle vahvalla tunnistautumisella.
  • Kun työnantajan lomake on käsitelty ja hyväksytty, lähtee tästä sopimus työnantajalle. Lisäksi nimetty kesätyöseteli toimitetaan työnantajalle ja nuorelle sähköpostitse. Setelin mukana työnantajalle laitetaan lisäohjeita ja ohjeet maksatuksen hakemiseksi.
  • Seteleitä myönnetään yksi kappale per nuori. Yritys voi palkata kuitenkin useamman nuoren, jolla on kesätyöseteli varattuna.
 5. Kesätyöpaikkatuen maksatus
  • Työnantajan on haettava kesätyöpaikkatuki maksatukseen 30.9.2022 mennessä toimittamalla sähköisesti kesätyöseteli, työtodistus-ja palkkatodistusjäljennökset.
  • Maksatushakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti.
 6. Kesätyöpaikkatukea ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:
  • Maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla, hän ei voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella.
  • Yksityishenkilö ei voi kesätyöpaikkatuella palkata omaa tai (avo-/avio-) puolisonsa lasta
  • Kesätyöpaikkatukea ei välttämättä voida myöntää, mikäli palkkoja joudutaan maksamaan palkkaturvan kautta tai tukea hakevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on verovelkaa tai maksuhäiriöitä (harkinnanvarainen)
 7. Kesätyösetelin suuruus
  • 400 euroa tuettavaa kesätyöpaikkaa kohti

Kesätyöseteliohje työnantajalle 2022

Rauman kaupunki ja WinNova yhteistyössä tukemassa kesäoppisopimustoimintaa

Rauman kaupunki ja WinNova tarjoavat kaikille kaupungin kesätyöpaikkatuella palkatuille WinNovan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksen kautta. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös opintojaan vasta aloittaville opiskelijoille.

Kesäajan oppisopimus 2022

 

Vastaukset nuorten ja työnantajien yleisimpiin kysymyksiin

Työnantaja

Nuori