Työ ja yrittäminen

Yritykset voivat hakea kaupungin myöntämää kesätyöpaikkatukea 28.2.–18.4.2021. Tukihakemukset tulee jättää sähköiseen hakujärjestelmään 18.4.2021 mennessä:

Rauman kaupunki maksaa tukea yrityksille ja yhteisöille, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin. Tuki on 400 euroa kesätyöpaikkaa kohti. Tukea hakevan yrityksen tulee toimia Rauman seudun alueella.

Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet 2021 (pdf)
Liitelomake maksatushakemukseen pakollista harjoittelua suorittaville (pdf)

Rauman kaupunki ja WinNova yhteistyössä tukemassa kesäoppisopimustoimintaa

Rauman kaupunki ja WinNova tarjoavat kaikille kaupungin kesätyöpaikkatuella palkatuille WinNovan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksen kautta. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös opintojaan vasta aloittaville opiskelijoille.

Työnantajan tehtäväksi jää hakea kaupungin kesätyöpaikkatukea, palkata WinNovan opiskelija kesätöihin ja nimetä ohjaaja tämän tueksi kesätöiden ajaksi.