Työ ja yrittäminen

Kesätyötuen hakuaika on päättynyt.

Ohjeet työnantajalle

Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet 2022

 1. Tuettavan kesätyöpaikan minimikesto
  • 4 viikkoa ja vähintään 30 tuntia viikossa.
  • 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana
 2. Työntekijää koskevat ehdot
  • Tukea myönnetään vuosina 2001–2006 syntyneiden raumalaisten tai Raumalta kotoisin olevien koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään neljän viikon ajaksi.
 3. Työnantajaa koskevat ehdot
  • Yrityksen kotipaikka on Rauma tai tukea hakeva yritys toimii pysyvästi Raumalla
  • Raumalaiselle yksityishenkilölle voidaan myöntää tukea, jos työntekijä palkataan lapsiperheeseen lastenhoidon järjestämiseksi tai vanhus-ja vammaisperheeseen avustajan tehtäviin.
  • Kunta tai valtio ei voi toimia työnantajana.
  • Työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän työhönopastuksesta ja valvonnasta.
  • Nuorelle tulee maksaa palkka kyseessä olevanalan työehtosopimuksen mukaisesti. Näissä perusteissa määritellyltä työsuhteen vähimmäisajalta palkan tulee olla vähintään 800 euroa.
 4. Kesätyöpaikkatuen hakeminen
  • Lisähaussa kesätyöpaikkatukea hakee työnantaja suoraan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen.
  • Tuki jaetaan hakujärjestyksessä
  • Tukea tulee hakea 15.9. mennessä
  • Kun työnantajan lomake on käsitelty ja hyväksytty, lähtee tästä sopimus työnantajalle. Lisäksi nimetty kesätyöseteli toimitetaan työnantajalle ja nuorelle sähköpostitse. Setelin mukana työnantajalle laitetaan lisäohjeita ja ohjeet maksatuksen hakemiseksi.
  • Seteleitä myönnetään yksi kappale per nuori. Yritys voi palkata kuitenkin useamman nuoren, jolla on kesätyöseteli varattuna.
 5. Kesätyöpaikkatuen maksatus
  • Työnantajan on haettava kesätyöpaikkatuki maksatukseen 30.9.2022 mennessä toimittamalla sähköisesti kesätyöseteli, työtodistus-ja palkkatodistusjäljennökset.
  • Maksatushakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti.
 6. Kesätyöpaikkatukea ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:
  • Maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla, hän ei voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella.
  • Yksityishenkilö ei voi kesätyöpaikkatuella palkata omaa tai (avo-/avio-) puolisonsa lasta
  • Kesätyöpaikkatukea ei välttämättä voida myöntää, mikäli palkkoja joudutaan maksamaan palkkaturvan kautta tai tukea hakevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on verovelkaa tai maksuhäiriöitä (harkinnanvarainen)
 7. Kesätyösetelin suuruus
  • 400 euroa tuettavaa kesätyöpaikkaa kohti

Kesätyöseteliohje työnantajalle 2022

Rauman kaupunki ja WinNova yhteistyössä tukemassa kesäoppisopimustoimintaa

Rauman kaupunki ja WinNova tarjoavat kaikille kaupungin kesätyöpaikkatuella palkatuille WinNovan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksen kautta. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös opintojaan vasta aloittaville opiskelijoille.

Kesäajan oppisopimus 2022

 

Vastaukset nuorten ja työnantajien yleisimpiin kysymyksiin

Työnantaja

Nuori