003024 Kaljasjärven ranta-asemakaava

Tavoite:

Tutkitaan mahdollisuutta rakennuspaikan muodostamiseksi.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet