02-319 Anderssonintie

Tavoite:

Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta mahdollistamalla uudet liikennejärjestelyt.

Materiaalit:

Selvitykset: