14-007 Nallenpolku

Tavoite:

Tavoitteena on mahdollistaa kolmen hoivakodin sijoittaminen alueelle, joka nykyisessä kaavassa on varattu osin opetustoimintaa palveleville rakennukselle ja osin sosiaalista toimintaa palveleville rakennuksille.

Materiaalit:

14-007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
14-007 Kaavakartta
14-007 Selostus