Ajankohtaista

Raumalla käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet – rokotusten ottaminen ehdottoman tärkeää lähiopetuksen ja oman soten kestokyvyn turvaamiseksi

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui torstaina 5.8. ylimääräiseen kokoukseen päättämään Rauman siirtymisestä koronaepidemian leviämisvaiheeseen kaupungin nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Rauma määritellään kuuluvan leviämisvaiheeseen 6.–19.8.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 105 ja yli 600 ihmistä on asetettu karanteeniin. Rauman ilmaantuvuusluku on 268. Kaikkia tartuntoja ei pystytä luotettavasti jäljittämään.

Torstaina 5.8. Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi päätöksen, jossa määrätään yli 2 metrin turvavälien pitämisestä kaikissa sellaisissa tiloissa, joissa oleskelee yleisöä, osallistujia tai asiakkaita. Määräys koskee myös yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Toiminnanharjoittajan pitää huolehtia toiminnan järjestämisestä siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Jos tämä ei ole mahdollista, toiminta pitää keskeyttää tai tilaisuutta ei saa järjestää. Määräys on voimassa 19.8. asti.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Seurueella tarkoitetaan henkilöitä, jotka saapuvat tilaan tai tapahtumaan yhdessä ja jotka muutenkin ovat säännöllisesti lähikontaktissa, esimerkiksi perheitä.

Tapahtumajärjestäjiä pyydetään tarkistamaan aiemmin tekemänsä turvallisuussuunnitelmat, jotta sisätiloissa voidaan varmistaa määrätyt turvavälit, ja ohjeistamaan osallistujia sekä turvavälien että kasvomaskien pitämiseen. Vastaavaa suositetaan myös ulkotapahtumiin, koska koronaviruksen deltavariantti tarttuu herkästi myös ulkona. Lisäksi tulevan viikonlopun tapahtumissa kehotetaan viestimään aktiivisesti turvavälien ja kasvomaskien pitämisestä. Deltamuunnoksen tarttuvuuden vuoksi vähintään kahden metrin turvavälin pitämistä suositellaan vahvasti, vaikka kontakti toiseen henkilöön kestäisi alle 15 minuuttia.

Rokotusten ottaminen tärkeää

– Kaikkia raumalaisia ja erityisesti nuoria kehotetaan ottamaan koronarokotus oman ja läheisten terveyden, opintojen, harrastusten ja mahdollisimman normaalin elämän turvaamiseksi, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin muistuttaa.

Tällä hetkellä Raumalla rokotetaan 16 vuotta täyttäneitä sekä riskiryhmiin kuuluvia 12-15-vuotiaita. Riskiryhmään kuulumattomien lasten ja nuorten rokotuksia valmistellaan toteutettavaksi kouluterveydenhuollon kautta. Aiheesta tiedotetaan suunnitelmien valmistuttua.

Koulut alkavat lähiopetuksessa

Syyslukukausi alkaa Raumalla keskiviikkona 11.8. suunnitelmien mukaisesti lähiopetuksessa kaikissa kaupungin oppilaitoksissa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisista tarkemmista toimintajärjestelyistä tiedotetaan huoltajille erikseen.

– Syyslukukausi alkaa pitkälti samoilla käytännöillä, jotka olivat käytössä kevätlukukauden päättyessä. Opetuksen järjestämisessä ja oppilaitosten toiminnassa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetushallituksen antamia ohjeistuksia, sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

Kuudesluokkalaiset sekä yläkoulun oppilaat ja koulujen henkilökunta käyttävät maskeja. Lisäksi maskeja käyttävät myös ne 5.-luokkalaiset, jotka opiskelevat samassa ryhmässä kuudesluokkalaisten kanssa.

Oppilaitoksiin saa tulla vain täysin terveenä. Oireisten ja sairaiden tulee jäädä kotiin. Käsien pesuun ja riittävien etäisyyksien pitämiseen kiinnitetään erityistä huomioita.

Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään. Ruokailut ja opetusryhmien muu liikkuminen, kuten kouluun saapuminen ja poistuminen sekä välitunnit järjestetään porrastetusti. Ruokailuja voidaan siirtää osittain luokkahuoneisiin tai liikuntasaliin. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Retkiä tai vierailuja ei tehdä Rauman ulkopuolelle eikä koulujen välisiä kilpailuja ja turnauksia pidetä. Koulut eivät ota vierailijoita vastaan. Rauman sisällä retkiä voidaan järjestää vain oman ryhmän kanssa.

Koulukuljetukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan väljennettyinä.

Muutoksia karanteeniohjeistuksiin

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos muutti karanteeniohjeistustaan maanantaina 2.8. Uuden ohjeen mukaan karanteeni lyhenee 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen. Ohjeet on otettu käyttöön myös Satakunnassa. Uudet ohjeet eivät vaikuta ennen 2.8. tehtyihin karanteenipäätöksiin.

Vaikka koronatartuntojen lisääntyminen ei vielä vaaranna sairaaloiden tehohoitokapasiteettia, ovat Rauman omat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lisääntyneen tartuntamäärän vuoksi jo nyt kestokykynsä äärirajoilla. Koronatartuntojen leviämisen pysäyttäminen Raumalla on välttämätöntä, jotta Rauman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pystyttäisiin turvaamaan.