Ajankohtaista

Vaikuta hyvinvointialueiden palvelujen järjestämiseen – aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022

Käsi pudottamassa äänestyslipuketta laatikkoon.

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustot, jotka aloittavat toimintansa 1.3.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Äänestämällä voi vaikuttaa hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämiseen, kuten ensihoidon, sairaalahoidon ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen sekä etäpalvelujen kehittämiseen.

Oma asuinpaikka määrittelee sen, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voi äänestää. Satakunnan hyvinvointialueen ehdokkaat löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Koti- ja ennakkoäänestys Raumalla

Jos äänioikeutettu henkilö ei pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän saa äänestää ennakkoon kotona Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Raumalla kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 11.1.2022 klo 16 mennessä puhelimitse numeroon 044 793 3300 tai kirjallisesti kirjaamo@rauma.fi tai Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma. Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella.

Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia ilmoittautumislomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, osoitteesta Valtakatu 2. Lomakkeet ovat ladattavissa myös osoitteessa www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ennakkoäänestyspaikan voi valita vapaasti. Raumalla on kuusi ennakkoäänestyspaikkaa, joiden osoitteet ja aukioloajat löytyvät kaupungin nettisivuilta. Vaalipäivänä 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on kirjattu äänioikeusilmoitukseen. Äänestyspaikoilla noudatetaan voimassa olevia koronaohjeistuksia.

Äänioikeusilmoitukset on postitettu äänioikeutetuille joulukuun aikana. Myös vastaavat sähköiset viranomaistiedotteet on lähetetty Suomi.fi-palvelun kautta.

rauma.fi/aluvaalit-2022