Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksessa tilanne ennallaan – maksuihin esitetään joustoja

Palikoilla leikkivä lapsi

Maaliskuussa 2020 poikkeusoloissa tehdyt muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pysyvät edelleen voimassa 14.4. alkaen. Huoltajia suositellaan jatkossakin valtioneuvoston linjauksen mukaisesti järjestämään lasten hoito kotona, mikäli se on mahdollista.

Rauman kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus jatkavat toimintaansa edelleen avoinna olevissa yksiköissä. Poikkeusolojen jatkuessa kaupunki voi jatkossa joutua sulkemaan lisää varhaiskasvatusyksiköitä.

Huoltajia on pyydetty ilmoittamaan lapsensa läsnä- tai poissaolosta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 13.4. alkaen eAsioinnissa toiminnan organisoimiseksi. Ilmoitukset tulee tehdä aina edeltävänä maanantaina klo 12 mennessä. 13.4. alkavan viikon ilmoittaminen on tehtävä maanantaihin 6.4. klo 12 mennessä.

Maksuhyvitykset linjataan ensi viikolla

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvitystä esitetään jatkettavaksi valmiuslain voimassaolon ajaksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 6.4.

Esityksen mukaan varhaiskasvatusmaksusta saa hyvityksen 13.4. alkaen, mikäli lapsi on poissa päiväkodista tai perhepäivähoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja poissaolosta on ilmoitettu ennalta. Lapsen läsnäolotunnit ja hyvitettävät tunnit eivät saa ylittää asiakasmaksusopimuksella varattuja tunteja. Maksu peritään joko ilmoitettujen tai toteutuneiden tuntien, näistä suuremman, mukaisesti. Käytäntö jatkuu valmiuslain voimassaoloajan.

Perheille, jotka saavat hyvityksen huhtikuun varhaiskasvatusmaksuista kaupunginhallituksen 23.3. päätöksen mukaisesti, edellä esitetty hyvityskäytäntö jatkuu 1.5. alkaen.

Perheillä mahdollisuus hoitopaikkatakuun hyödyntämiseen

Poikkeusolojen aikana perheillä on mahdollisuus valita myös hoitopaikkatakuu, jonka ajalta varhaiskasvatusmaksua ei peritä lainkaan. Hoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatus keskeytetään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Takuu voidaan ottaa käyttöön, jos lapsi palaa varhaiskasvatukseen vuoden 2020 elo- tai syyskuun aikana. Tällöin lapsi voi palata entiseen varhaiskasvatuspaikkaansa, eikä uutta varhaiskasvatushakemusta tarvitse tehdä. Perhepäivähoidossa hoitopaikkatakuu on ehdollinen.

Hoitopaikkatakuusta sovitaan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa, ja siitä tehdään aina kirjallinen sopimus. Hoitopaikkatakuun voi ottaa käyttöön 1.4. alkaen.

Hoitopaikkatakuulomakkeita saa päiväkodeista.