Kuntavaalit 2017

 

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 29.3. ja päättyy 4.4. Ulkomailla voi äänestää ennakkoon 29.3.-1.4.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2. Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

Raumalle valitaan kevään 2017 kuntavaaleissa 43 kaupunginvaltuutettua, joiden toimikausi alkaa 1.6.2017.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai
  • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.