Rauman kaupungin varhaiskasvatuspaikkojen haku 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle

Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa Elokuussa 2017 vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkojen ja perhetoiminnan keskitetty hakuaika on 27.2.–12.3.2017. Lapsen varhaiskasvatuslain mukainen 20 h/vk varhaiskasvatus voidaan vanhempien valinnan mukaisesti toteuttaa joko jokapäiväisenä osapäivähoitona (4 h/pv) tai kokopäiväisenä osaviikkohoitona (5…

Vuonna 2017 myönnettävät Rauman kaupungin avustukset

VUONNA 2017 MYÖNNETTÄVÄT RAUMAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOAVUSTUKSET Kulttuurin, liikunnan ja nuorison toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavina 31.3.2017 klo 15.00 mennessä. Liikunnan ja nuorison kohdeavustuksia voi hakea myös 29.9.2017 klo 15.00 saakka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan…

Katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 27.2 – 13.3.2017 välisenä aikana Sampaanalantien (väli Kalliorinteentie – Alatie) katusuunnitelmaehdotus. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle lautakunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 13.3.2017 klo 16.00.

Kuntavaalit 2017

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa Rauman kaupunginvaltuustoon valitaan neljäkymmentäkolme (43) valtuutettua toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. Puolueiden ja valitsijayhdistysten tulee toimittaa ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat Rauman kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin osoitteeseen…

Hylätyn ajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009. Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki (151/1975). Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nro 828/2008 perusteella on Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle (os. Isometsäntie 3 A, 28100 RAUMA) siirretty…