Maisematyölupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Rauman Satama Oy hakee maisematyölupaa puuston poistamiseksi ja kallion louhimiseksi rakennuspaikalla 684-402-2-5 (Ulko-Petäjäs). Louhittava alue käsittää aiemmin myönnetyn maisematyöluvan 2006-1 (5.12.2006) mukaista aluetta. Luvan 2006-1 voimassaoloaika on umpeutunut TuHaO päätöksellä 15.3.2017. Hanke sijoittuu alueelle, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu…

Kuntavaalit 2017

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ (Kuntavaalien ehdokkaat) Ehdokaslistojen yhdistelmä on äänioikeutettujen nähtävänä Rauman kaupungin-talon pääaulan ilmoitustaululla ja keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa (Kanalinranta 3) sekä palvelupiste Pyyrmannissa (Valtakatu 2). Kuntavaalien ehdokkaat ovat tämän lisäksi nähtävillä osoitteessa www.rauma.fI/kuntavaalit2017 tai www.vaalit.fi   ENNAKKOÄÄNESTYS Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat…

Kuuskajaskarin asemakaava ja asemakaavan muutos AK 50-001

Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos AK 50-001 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 23.3.-7.4.2017 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa www.rauma.fi Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta,…

Katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 27.3 – 10.4.2017 välisenä aikana Luostarinkadun katusuunnitelmaehdotus. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle lautakunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 10.4.2017 klo 16.00. Luostarinkadun katusuunnitelma (pdf): Luostarinkadun…

Nuorten kesätyöpaikkatuki

Kaupunki on varannut tälle vuodelle määrärahan kesätyöpaikkojen tukemiseen. Kesätyöpaikkatuki on yksityisen sektorin työnantajien haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Rauman kaupungin henkilöstöpalveluille ja toimittaa viimeistään 18.4.2017 palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2) tai postitse osoitteeseen Rauman kaupunki/ Henkilöstöpalvelut, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostilla…

Kuntavaalit 2017

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa: Nro Nimi Äänestyspaikka 1 Vanha Rauma Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4 2 Tarvonsaari Rauman Lyseo, opistotalo, Aittakarinkatu 10 3 Syvärauma Syvärauman koulu, Purjehtijankatu 15 4 Kourujärvi Kourujärven koulu, Karpalotie…

Kerrostalotontteja haettavana Papinpellon alueella

Rauman kaupunki asettaa haettavaksi Papinpellon alueelta seitsemän kerrostalotonttia. Haettavat kerrostalotontit on esitelty internet -osoitteissa www.rauma.fi/papinpelto sekä www.toimitilat.rauma.fi. Hakuaika on 6.3.2017 – 3.4.2017. Tekniselle lautakunnalle osoitettu tonttihakemus tulee olla jätettynä perille viimeistään maanantaina 3.4.2017 klo 16.00. Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen PL…

Katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo

Teknisessä virastossa on valmisteilla Kiulukadun katusuunnitelma. Valmisteilla olevasta suunnitelmasta saa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n säätämässä tarkoituksessa lisätietoja 13 – 27.3.2017 välisenä aikana kaupungin asiakaspalvelupiste Pyyrmannissa (Valtakatu 2). Suulliset tai kirjalliset mielipiteet pyydetään esittämään ao. toimipaikkaan tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi…