Ajoneuvokuulutus, siirretty ajoneuvo Isometsän varikkoalueelle

Julkinen Ajoneuvokuulutus 13.3.2018 Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle os. Isometsäntie 3, on siirretty ajoneuvo, jonka omistajaa ei ole tiedossa, kilvetön Opel Vectra, hopean värinen, osoitteesta Lemsankatu 2. Kuulutus on nähtävillä 13.3. – 11.4.2018.

Keskustan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotus 002039 nähtävillä

Keskustan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 8.3.-9.4.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2, ja kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/palvelut/kaavoitus. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana eli viimeistään 9.4.2018…

Nuorten kesätyöpaikkatuki

Kaupunki on varannut tälle vuodelle määrärahan kesätyöpaikkojen tukemiseen. Kesätyöpaikkatuki on yksityisen sektorin työnantajien haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Rauman kaupungin henkilöstöpalveluille ja toimittaa viimeistään 18.4.2018 palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, tai postitse osoitteeseen Rauman kaupunki/ Henkilöstöpalvelut, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai anne.kokkonen@rauma.fi.…

Venepaikkojen vuokraus / muistutus

Rauman kaupunki ei lähetä venepaikan vuokranneille asiakkaille erillistä venepaikkavuokralaskua, vaan viime kaudella venepaikkaa hallinneet voivat lunastaa vanhan paikan itselleen 8.1.–3.4.2018 välisenä aikana joko maksamalla venepaikkamaksun itse verkkopankkimaksuna sähköisen venepaikkavaraus-järjestelmän kautta (https://asiointi.rauma.fi) tai suorittaa maksun asioimalla kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2,…

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Kuulutus nähtävillä 21.2. – 22.3.2018 Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009. Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki (151/1975). Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) perusteella on Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle (os. Isometsäntie 3…

Rauman kaupungin omistamien metsätilojen metsäsuunnitelmien nähtävilläolo

Rauman kaupungin wihertoimessa Kaupunginpuutarha, Kasvitarhanpolku 1, on nähtävillä 26.2. – 12.3.2018 välisenä aikana Rauman kaupungin omistamien 47:n eri metsätilan metsäsuunnitelmat. Mahdolliset suunnitelmia koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti tekniselle valiokunnalle, PL 104, 26101 Rauma tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 12.3.2018 klo…

Vuonna 2018 myönnettävät avustukset

YHTEISÖJEN AVUSTUKSET JA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: toimintakertomus vuodelta 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista A) Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset…

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 26 päivänä helmikuuta 2018 alkaen kello 18.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi

Nallenpolun asemakaavan muutoksen (AK 14-007) toinen ehdotus nähtävillä

Nallenpolun asemakaavan muutoksen toinen ehdotus on nähtävillä 12.2.-15.3.2018 Rauman kaupungin Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä Internetissä osoitteessa: http://www.rauma.fi/palvelut/kaavoitus. Kunnan asukkailla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 15.3.2018 ennen kello 16.00 os.…