Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS Eduskuntavaalin vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa: Nro Nimi Äänestyspaikka 1 Vanha Rauma Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4 2 Tarvonsaari Kaupungintalon pääaula,…

Ilmoitus Raumanmeren juhannus 2019 -tapahtuman melua aiheuttavista ulkoilmakonserteista

  Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä seuraavat Nelonen Media Live Oy:n hakemukset: 1) ilmoitus melua aiheuttavasta Raumanmeren Juhannus 2019 -tapahtuman järjestämisestä Otanlahden kentällä neljällä eri lavalla 18.-23.6.2019 välisenä aikana siten, että varsinaiset konsertit ovat to 20.6. klo 16-01.30, pe 21.6.…

Asemakaavamuutos Petäjäs (AK 03-092)

Kaavoitusjaosto on päättänyt 18.12.2018 (KVJ 132 §), että Petäjäksen asemakaavamuutokseen ryhdytään. Petäjäksen asemakaavamuutoksen tavoitteena on määritellä alueen käyttötarkoitukset vastaamaan nykyistä tilannetta, osoittaa alueen erilaiset suojeluarvot, virkistysalueet ja reitistöt sekä vapaat ranta-alueet. Petäjäksen asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteiden pohjalta…

Ilmoitus maa-aineslupahakemuksesta maa-aineksen ottamisen jatkamiseksi

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä Aki Uusitalon hakemus maa-ainesten ottamisen jatkamiseen tilalta Tiila 684-415-2-17. Alueelle on voimassa oleva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa kiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen. Haettu ottamismäärä on 70 000 m3ktr kymmenen vuoden aikana. Maa-ainesten ottamista koksevat hakemusasiakirjat ovat nähtävillä…

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen jätemaksutaksan mukaisten käsittely- ja vastaanottomaksujen tarkistaminen

Rauman tekninen valiokunta on kokouksessaan 22.1.2019 (§ 9) päättänyt jätemaksutaksan käsittely- ja vastaanottomaksujen tarkistamisesta 1.3.2018 lukien. Jätemaksutaksa on julkisesti nähtävillä 1.3. – 31.3.2019 Rauman kaupungintalolla Palvelupiste Pyyrmannissa ja Rauman kaupungin internet-sivuilla https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupungin-saannot-ja-maaraykset/. Lisätietoja asiasta antaa jäteneuvoja Tarja Sillanpää, tarja.sillanpaa@rauma.fi, puh…

Vuonna 2019 myönnettävät kaupungin avustukset

YHTEISÖJEN AVUSTUKSET JA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: toimintakertomus vuodelta 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista A) Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset…

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 25 päivänä helmikuuta alkaen kello 18.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi

Asemakaavamuutos 24-003

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 18.12.2018 (KVJ 135 §) päättänyt, että Kallionikulan asemakaavan muutokseen ryhdytään osana vuoden 2019 kaavoitusohjelmaa. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaluonnos sekä rakentamistapaohjeet (AK 24-003) ovat nähtävillä 21.2.– 22.3.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A)…

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset vuodelle 2019 ovat haettavana. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 29.3.2019 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi, postitse osoitteella PL 104, 26101 RAUMA tai kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2A Hakemuslomakkeita saa kaupungin palvelupiste Pyyrmanista sekä internetistä http://www.rauma.fi/palvelut/yksityistieavustukset Lisätietoja…