Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus (Vanha Rauma) 002039

Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus 002039 on nähtävillä  MRA 30 §:n mukaisesti 10.8.-11.9.2017 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja internetissä osoitteessa https://www.rauma.fi. Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.…