Voimaan tulleet asemakaavan muutokset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt Nallepolun asemakaavan muutoksen (AK-14-007) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 14. kaupunginosan korttelit 1429, 1430 ja 1459 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta. Samalla on hyväksytty sitovat tonttijaot 14-1429-3, 14-1430-3 ja 4, 14-1459-1. Asemakaavan muutos (AK-26-003…

Metsä Fibre Oy / Rauman tehdas, toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Metsä Fibre Oy on pannut vireille toimenpidelupahakemuksen louhinta- ja murskaustoimintaan liittyvän suojavallin rakentamiseksi kiinteistölle 684-4-421-48, Maanpääntie 9. Hanke sijoittuu alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Alueelle on kaavassa osoitettu melunsuojaustarve (me1). Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti hakemuksen vireilletulosta…

Vanhan Rauman rajatun rakennuskieltoajan jatkaminen

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 29.5.2018 (KVJ 68§), että Vanhan Rauman aluetta koskevan rajatun rakennuskiellon voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella asemakaavoituksen keskeneräisyyden takia (MRL 53 §). Rakennuskieltoalueeseen kuuluvat korttelit 30, 55, 123-165 ja 167, osa kortteleista 52 ja 56 sekä muinaismuistoaluetta,…

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle on siirretty ajoneuvo, kilvetön Renault Megane. Sininen, Äyhönjärventie 2, 26100 Rauma. Ajoneuvokuulutus 6.7.2018

Asemakaavamuutos Sompapolku-Luistinpolku

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja rakentamistapaohjeet (AK 07-017) ovat nähtävillä 2.7.-6.8.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/sompapolku-luistinpolku/ Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa rakentumattomien kerrostalotonttien sekä pysäköinnin osalta. Alueelle laaditaan sitova tonttijako: 7-787-10, 7-788-16 ja 7-795-1. Tontilla 7-787-2 on…

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen. Hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Ratsastuskeskus Baldur Oy on 20.6.2018 jättänyt hakemuksen suunnittelutarveratkaisuksi (MRL 137 §) tilalle 409-3-1, Taimintie 26410 Kaaro. Lupaa haetaan ratsastuskeskuksen rakentamiseksi. Lupahakemus sisältää myös alueelle rakennettavat rakennukset ja rakennelmat mm. talli/pihatto ja maneesi. Lisäksi varaus mahdollisille majoitustiloille. Hanke sijoittuu alueelle, joka…

Aarnkarin asemakaavan ja asemakaavamuutosten (AK-08-026) luonnos

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt ryhtyä asemakaavan laatimiseen ja asemakaavan muutokseen (3.2.2015, KVJ 11 §). Kaavan luonnos on nähtävillä 2.7. – 1.8.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä Internetissä osoitteessa: www.rauma.fi/08-026-aarnkari/ Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 1.8.2018…

Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavaehdotus (OYK 002038) nähtävillä

Rauman Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 15.6.-31.8.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/002038-koillisen-teollisuusalueen-osayleiskaava/. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana eli viimeistään 31.8.2018 ennen kello…

Rauman yleiskaava 2030 ehdotus nähtävillä

Rauman yleiskaava 2030 ehdotus on julkisesti nähtävillä 15.6.-31.8.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/002035-yleiskaava-2030/ Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti kaupunginhallitukselle nähtävilläolon aikana eli viimeistään 31.8.2018 ennen kello…