Rauman peruskoulut ja esiopetus / ilmoittautuminen peruskouluun ja hakeminen iltapäivätoimintaan 4.-17.2.2019

Uudet oppilaat ilmoittautuvat 1. luokille Rauman kaupungin peruskouluihin, Rauman normaalikouluun ja Rauman freinetkouluun internetissä Wilma-liittymän kautta tai kirjallisesti kouluunilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisaika internetissä on 4.-17.2.2019. Iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat tiedot löytyvät koulutulokkaiden huoltajille viikolla 4 postitettavasta kirjeestä. Lisätietoja saa myös…

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 28 päivänä tammikuuta alkaen kello 18.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi      

Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 11/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan. Hakija: Erkko Näppi Oy Asia: Kallion louhinnan ja louheen murskauksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, betonijätteen käsittely sekä toiminnan aloittamislupa, Rauma, Eurajoki Erkko Näppi Oy

Voimaan tullut asemakaavamuutos

 Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on kokouksessaan 20.11.2018 hyväksynyt Viipurinpuiston (AK 02-321) asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan puistoaluetta. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Hulevesitulvariskien alustava arviointi nähtävänä

Kunnan vastuulla on alueensa hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu. Sen tulee laatia alustava arvio hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimetä merkittävät tulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja asetus 659/2010). Arviointi tulee tehdä kuuden vuoden välein. Päätösehdotus tulvariskeistä ja tulvariskien nimeämisestä tulee asettaa…

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 10 päivänä joulukuuta  alkaen kello 14.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi          

Päätös ilmoituksen (YsL 118§) johdosta Maanrakennus Jalonen Oy

Julkipanoilmoitus päätös melua ja tärinää aiheuttavasta Pohjoisen koulun urheilukentän maanrakentamisesta tehdyn ilmoituksen johdosta. Maanrakennus Jalonen Oy louhintatyöt urheilukentän rakentamisen yhteydessä 3.12.2018-31.1.2019 välisenä aikana. Maanrakennus Jalonen Oy

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Timantti-Nieminen Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätös melua ja tärinää aiheuttavasta rakennuksen purkamisesta ja betonin murskauksesta tehdyn ilmoituksen johdosta. Timantti-Nieminen Oy, Uotilan koulun purkaminen ja betonin murskaaminen 1.12.2018-31.3.2019. Timantti-Nieminen Oy