Kuulutukset julkaistaan jatkossa sähköisellä ilmoitustaululla

Kuulutukset Sähköinen ilmoitustaulu Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Näitä ovat kuulutukset kokouksista (esim. valtuuston), vaaliasiat ja kaavoitusta koskevat tiedoksiannot.…

Rauman kaupunki, tilapäisen toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Rauman kaupunki on pannut vireille toimenpidelupahakemuksen tilapäisten linja-autoaseman, paikoitusalueen ja liittymän rakentamiseksi rakennuspaikalle, joka muodostuu tontista (1-166-5) ja sen viereisestä Harmaidenveljestenpuistoalueesta (1P). Toimenpidelupaa haetaan tilapäisenä kolmen vuoden ajaksi. Hanke sijoittuu Luostarinkadun, Harmaidenveljestenkujan ja Tallikedonkadun rajoittamalle alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu…

Europarlamenttivaalit 2019

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa: Nro            Nimi                            Äänestyspaikka 1  Vanha Rauma  Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4 2  Tarvonsaari  Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3 3  Syvärauma  Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22 4  Kourujärvi  Kourujärven koulu,…

Lakari – Liinala, asemakaava AK 26-005

Lakari – Liinalan kaavaluonnos sekä rakentamistapaohjeet ovat nähtävillä 2.5.– 3.6.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä internetissä osoitteessa: https://www.rauma.fi/lakari-liinala Kaavaluonnoksesta ja rakentamistapaohjeista on mahdollista esittää mielipide. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 3.6.2019 ennen kello…

Vanhan Rauman asemakaavamuutos 01-102

Vanhan Rauman asemakaavan uudistaminen on käynnistynyt. Kaavaa koskeva osallistumis– ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 2.-31.5.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/01-102-vanhan-rauman-asemakaava/ Osallistumis– ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi puh. 044 793 3664 ja…

Ympäristölupapäätös

Julkipanoilmoitus, Raumanmeren Juhannus 2019 -tapahtuman ulkoilmakonserteista tehdyn ilmoituksen johdosta. Nelonen Media Live Oy, Ulkoilmakonsertit 20.-23.6.2019 ja äänentoiston testauksia 18.6.2019 alkaen. RMJ Nelonen Media Live

Valtatien 12 yksityistiejärjestelyt välillä Kattiltie – Suonperäntie, Rauma

KUULUTUS Liikennevirasto on pidentänyt 28.12.2018 antamalla päätöksellä LIVI/6984/04.01.01/2018 tiesuunnitelman Valtatie 12 yksityistiejärjestelyt välillä Kattiltie – Suonperäntie, Rauma määräaikaa neljällä vuodella, vuoden 2022 loppuun. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 8.4. – 7.5.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2,…