Voimaan tulleet asemakaavamuutokset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.10.2016 hyväksynyt Kanalin Länsiranta (AK 01-100) asemakaavamuutoksen.   Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 1. kaupunginosan katualuetta, 2. kaupunginosan korttelit 230, 258, 245, 265 ja osa kortteleista 246 sekä katu-, tori-, puisto- ja vesialuetta. Samalla päätöksellä on hyväksytty asemakaavamuutokseen…

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle on siirretty seuraava ajoneuvo: kilvetön, Ford Mondeo, Punainen, Laivurinpolku, 26100 Rauma Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä 29.10.2018

Ympäristölupahakemus, Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry:n ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa, olevan ulkona sijaitsevan ampumaradan toimintaa tilalla Kartano 684-408-2-91 Nihattulassa. Kuulutus vireilläolo Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry.

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 29 päivänä lokakuuta alkaen klo 18.00.  Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi    

Asemakaavamuutos Fåfänga AK 03-079

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot (AK 03-079) VE1 ja VE2 ovat nähtävillä 17.10. -19.11.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/03-079-fafanga/ Asemakaavamuutos koskee Fåfängan ja Otanlahden urheilukeskuksen aluetta sekä Suvitien ympäristöä. Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin…

Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 8.10.2018 päätökset ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14,15 § mukaisista asioista. Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Voimaan tulleet asemakaavat ja osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.8.2018 hyväksynyt Satamakatu 22 asemakaavan muutoksen (AK 02-317) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 244. Hevossuontien teollisuusalueen asemakaavan (AK 26-004) laaditussa muodossa. Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan korttelit 2610 ja 2611 sekä…