Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle on siirretty ajoneuvo, kilvetön Volkswagen Golf. Ajoneuvokuulutus 21.5.2018

Päätös ilmoituksen (YsL 118§) johdosta Rauman Kaivin Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta vesihuoltolinjan rakentamisesta tehdyn ilmoituksen johdosta. Vesihuoltolinjan rakentaminen Kairakadulla 21.5.-8.6.2018. Rauman Kaivin Oy

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Tekninen toimiala, katutoimi

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta Torninkadun peruskunnostamisesta ja Luostarinkadun peruskunnostamisen muutoksesta tehtyjen ilmoituksen johdosta. Torninkadun kunnostaminen 4.6.-31.12.2018. Luostarinkadun kunnostaminen 14.5.-31.12.2018. Torninkadun kunnostaminen ja Luostarinkadun kunnostaminen  

Voimaan tulleet asemakaava ja osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt Rauman Sataman LNG-terminaalin asemakaavan muutoksen (AK 02-308) laaditussa muodossa. Turun hallinto-oikeus on 5.7.2017 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 13.4.2018 hylännyt valituslupahakemuksen, eikä siten anna ratkaisua valitukseen. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2018 hyväksynyt Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavan…

Nurmelantien katusuunnitelmaehdotus nähtävillä 21.5 – 4.6.2018

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 21.5 – 4.6.2018 välisenä aikana Nurmelantien katusuunnitelmaehdotus. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle valiokunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 4.6.2018 klo 16.00.   Katusuunnitelmaehdotus: Nurmelantien katusuunnitelma…

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Nelonen Media Live Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelupäällikön päätöksestä melua aiheuttavasta Raumanmeren Juhannus 2018 -tapahtuman ulkoilmakonserteista tehdyn ilmoituksen johdosta. Ulkoilmakonsertit 21.-23.6.2018 ja äänentoiston testausta 19.6.2018 alkaen. Nelonen Media Live Oy  

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Eltel Networks Oy ja LM-Suomiset Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksistä melua ja tärinää aiheuttavasta kaapelointityöstä Syvärauman alueella ja maarakennustyöstä Rauman meriteollisuuspuistossa. Eltel Networks Oy:n kaapelointityö Syväraumassa 30.5.-31.10.2018. LM-Suomiset Oy:n maanrakennustyö Rauman meriteollisuuspuistossa 4.5.-30.9.2018. Eltel networks + LMSuomiset 7.5.2018    

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksestä

Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt päätöksen melua aiheuttavasta moottoriajoneuvokilpailusta tehdyn ilmoituksen johdosta: West Coast Racing & Cruising Association, Moottoriajoneuvokilpailu Isometsäntiellä 16.6.2018. Muutoksenhakuaika 8.5.-6.6.2018. Julkipanoilmoitus WCRA 3.5.2018 ympäristönsuojelutarkastaja

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle on siirretty ajoneuvo, Kilvetön Ford Galaxy, Tallikedonkadulta. Ajoneuvokuulutus 3.5.2018