Lapin keskustan asemakaavanmuutoksen voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.3.2017 § 24 hyväksynyt Lapin keskustan asemakaavamuutoksen AK 60-005. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin Lapin kirkonkylän korttelit 18, 20-26, 29, 81, 82, 141-146 sekä virkistysaluetta, yleistä pysäköintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katualuetta, liikennealuetta ja…

Uusia tontteja haettavana Uuden-Lahden alueella

Rauman kaupunki asettaa haettavaksi 11 uutta omakotitonttia Uuden-Lahden (Jepyrtie) alueelta. Tontit ovat haettavissa 1.5.2017 alkaen. Omakotitontit on esitelty tarkemmin Rauman kaupungin tontti- ja toimitilarekisterissä: www.toimitilat.rauma.fi/ > asuntotontit.   Lisätietoa: Palvelupiste Pyyrman, puh. 02 834 5000, Valtakatu 2 A, palvelupiste@rauma.fi  

Luoteisväylä-Metsotien kiertoliittymän katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 24.4 – 9.5.2017 välisenä aikana Luoteisväylä-Metsotien kiertoliittymän katusuunnitelmaehdotus. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 9.5.2017 klo 16.00. Nähtävillä oleva suunnitelma-aineisto:…

Ympäristölupahakemus, Mika Laurikkala

Ympäristölupahakemus 138 emolehmälle on nähtävillä 20.4. – 19.5.2017 Palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2, Rauma Ympäristölupahakemus (Mika Laurikkala)

Kuntavaalit 2017

Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta on 12.4. § 52 vahvistanut 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Sen mukaan Rauman kaupunginvaltuuston toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 ovat tulleet valituksi seuraavat henkilöt: Kuntavaalien 2017 tulos