Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 24 päivänä syyskuuta alkaen kello 18.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi    

Aarnkarin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen (AK-08-026) ehdotus

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 14.9.–15.10.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä Rauman kaupungin internet-sivuilla www.rauma.fi/08-026-aarnkari/ Sitova tonttijako: 8-855-5 ja 6, 8-859-1 ja 2. Kunnan asukkailla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.…

Asemakaavamuutos Syvärauman päiväkoti (AK 08-028)

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja rakentamistapaohjeet (AK 08-028) ovat nähtävillä 14.9. – 17.10.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/08-028-syvarauman-paivakoti/ Alueelle laaditaan sitova tonttijako: 684-8-842-5 ja 684-8-808-36 Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä muistutus. Muistutus on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon…

Viipurinpuiston asemakaavamuutos

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 28.8.2018 (KVJ 88 §), että Viipurinpuiston asemakaavamuutokseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta käyttää osaa puistosta päiväkodin ulkoilualueena siten, että alueen puusto ja puistomaisuus edelleen säilyvät. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi puh. 044 793 3664 kaavavalmistelija Jussi…

Opintoavustukset

Apteekkari Nybergin opintoavustusrahaston korkovaroista lukuvuodeksi 2018-2019 julistetaan haettavaksi raumalaisille opiskelijoille (kotipaikka Rauma syyskuu 2018), jotka opiskelevat menestyksellisesti toista astetta ylemmässä oppilaitoksessa (esim. ammattikorkeakoulu, muu korkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään viisi (5) kertaa. Avustusta…

Nikulanväylä, asemakaava AK 24-002

Nikulanväylän kaavaluonnos on nähtävillä 6.9.– 8.10.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä internetissä osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/ Kaavaluonnoksesta on mahdollista esittää mielipide. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 8.10.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41,…

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle on siirretty ajoneuvot: kilvetön, Renault, Valkoinen, Lehtikuusentie, 26100 RAUMA EIU-491, MB E200, Harmaa, Kyärintie P-alue, 26100 RAUMA kilvetön, Volvo 460, Vihreä, Lännentie P-alue, 26660 RAUMA Kuulutus ajoneuvojen siirtämisestä, 4.9.2018

Poikkeamislupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Dna Oyj on 27.8.2018 jättänyt poikkeamislupahakemuksen (MRL 171 §) kiinteistölle 21-9903-0, Kaaronmetsäntie 26410 Kaaro. Aikomuksena on rakentaa matkaviestinasema, johon kuuluu 42 metrin korkuinen pylväsmasto ja 8,5 m2:n suuruinen laitetila Kaaronmetsäntien varrella olevalle puistoalueelle. Asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi (VP-1). Asemakaavan…

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Vertek Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta maakaapelointityöstä tehdyn ilmoituksen johdosta. Maakaapelointityö Kourujärven, Äyhön ja Luostarikylän alueilla 20.8.-31.12.2018. Vertek Oy