Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava (YK002044) nähtävillä

Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavan ehdotus on nähtävillä MRA 19 §:n mukaisesti 23.10.- 27.11.2017 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.rauma.fi. Kaavan aineisto toimitetaan myös Sorkan kylätalolle. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on…

Asemakaavamuutos Papinpelto III päiväkoti (AK 09-024)

Asemakaavamuutoksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Papinpelto III päiväkoti (AK 09-024) ovat nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 10.10. – 26.10.2017 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa www.rauma.fi/papinpellon-paivakoti Asemakaavamuutos koskee Itsenäisyydenkadun ja Hakunintien välistä aluetta Leikarinpolun itäpuolella. Osalliset ja…

Sampaanalantien katusuunnitelmaehdotus (väli Alatie-Nurmelantie) nähtävillä 9 – 23.10.2017

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 9.- 23.10.2017 välisenä aikana Sampaanalantien katusuunnitelmaehdotus välillä Alatie – Nurmelantie. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle valiokunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 23.10.2017 klo 16.00.   Sampaanalantien…

Asemakaavamuutoksen vireilletulo

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 4.4.2017 (KVJ 29§), päättänyt, että Papinpelto III päiväkodin asemakaavamuutokseen (AK: 09-024) ryhdytään. (MRA 30§ 3 mom). Kaavamuutosalue sijaitsee Leikarinpuistossa, Itsenäisyydenkadun ja Hakunintien välisellä alueella. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola puh. (02) 834 3672 ja kaavoitusavustaja Satu…

Hylätyn ajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009. Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki (151/1975). Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nro 828/2008 perusteella on Rauman kaupungin Isometsäntien varikkoalueelle (os. Isometsäntie 3 A, 28100 RAUMA) siirretty…