Kuulutukset

Asemakaavamuutos Fåfänga AK 03-079

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot (AK 03-079) VE1 ja VE2 ovat nähtävillä 17.10. -19.11.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/03-079-fafanga/

Asemakaavamuutos koskee Fåfängan ja Otanlahden urheilukeskuksen aluetta sekä Suvitien ympäristöä.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 19.11.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola puh. 044 793 3672 ja kaavavalmistelija Jussi Helminen puh.  044 403 6100 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi