Asemakaavamuutos Lähdepellon ratsastuskoulu

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen tontin 684-33-3301-3 (Lähdepellon ratsastuskoulu) asemakaavamuutokseen ryhtymisestä 20.11.2018 KVJ 120 §.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tontin nykyistä tehokkaampi käyttö.

Asemakaavamuutoksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (AK33-002) ovat nähtävillä 4. – 28.2.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/33-002-lahdepellon-ratsastuskoulu

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 28.2.2019 ennen kello 16.00 os. Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola, puh. 044 793 3672 ja kaavavalmistelija Jussi Helminen, puh. 044 793 3667 sähköposti: kaavoitus@rauma.fI