Ilmoitus maa-aineslupahakemuksesta maa-aineksen ottamisen jatkamiseksi

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä Aki Uusitalon hakemus maa-ainesten ottamisen jatkamiseen tilalta Tiila 684-415-2-17. Alueelle on voimassa oleva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa kiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen. Haettu ottamismäärä on 70 000 m3ktr kymmenen vuoden aikana.

Maa-ainesten ottamista koksevat hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 6.3.-4.4.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2 A. Nähtävilläoloaikana ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajilla ja haltijoilla on hakemuksen johdosta oikeus muistutuksen tekemiseen. Mahdolliset muistutukset ympäristö- ja lupalautakunnalle on annettava kirjallisesti viimeistään 4.4.2019 osoitteella PL 104, 26101 Rauma.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste, puh. 050 594 8647

Kuulutus_4.3.2019