Kuulutukset

Jätehuoltomääräykset

Rauman kaupungin tekninen valiokunta on kokouksessaan 18.9.2018 § 183 hyväksynyt luonnokset: Rauman kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten yleinen osa.

Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Kunnan vastuulla on järjestää asumisessa (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot) syntyvien yhdyskuntajätteiden, myös saostus- ja umpisäiliölietteen, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiinteistöjen kanssa samaa keräyspistettä käyttävissä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajätteen jätehuolto.

Jätehuoltomääräysten luonnos on yleisesti nähtävillä 3.10.-1.11.2018 Rauman kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen internet-sivuilla (https://www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos)  sekä Palvelupiste Pyyrmanissa osoitteessa, Valtakatu 2, 26100 Rauma.

Luonnokset löytyvät myös seuraavista linkeistä:

https://www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos/wp-content/uploads/sites/19/2018/10/YLEISET-JATEHUOLTOMAARAYKSET.pdf

https://www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos/wp-content/uploads/sites/19/2018/10/YLEINEN-OSA-JATEH.pdf

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdollinen mielipide pyydetään toimittamaan Rauman kaupungin tekniselle valiokunnalle, os. PL 104, 26101 Rauma tai kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 1.11.2018.

Lisätietoja antaa: jätehuoltolaitoksen va. käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää

 

Rauman kaupungin tekninen valiokunta