Katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo 8 – 24.4.2019

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 8 – 24.4.2019 välisenä aikana Varikonkadun katusuunnitelmaehdotus. Mahdolliset suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle valiokunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 24.4.2019 klo 16.00.

Lisäksi on valmisteilla Aarningonkadun (väli Iironkatu – Asevelikatu) ja Nortamonkadun (väli Töyryntie – Eteläkatu) katusuunnitelmaehdotukset, sekä Keskuspuiston, Nortamonaukion ja Yrittäjäpuiston puistosuunnitelmat. Valmisteilla olevista suunnitelmista saa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n säätämässä tarkoituksessa lisätietoja 8 – 24.4.2019 välisenä aikana kaupungin asiakaspalvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2). Suulliset tai kirjalliset mielipiteet pyydetään esittämään ao. toimipaikkaan tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 24.4.2019 klo 16.00.

Nähtävillä oleva suunnitelma:

Varikonkadun katusuunnitelma
Varikonkadun pituusleikkaus