Kuulutukset

Kemianteollisuuden laitoksen sijoittuminen Lakariin Hevossuontien varteen, asemakaava AK 26-004 luonnos nähtävillä 21.12.2017 – 1.2.2018

Asemakaavalla mahdollistetaan merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem) sijoittuminen alueelle.

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä internetissä osoitteessa: https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 1.2.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen puh. (02) 834 3665 ja kaavoitusavustaja Jussi Helminen puh. (02) 834 3667 (sähköposti: kaavoitus@rauma.fi).