Kuulutukset

Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaavan (002046) osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kodiksamin, Kuolimaan Mäentaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.2.-19.2.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös internetissä osoitteessa: www.rauma.fi/itaiset-kylaalueet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia. Lisätietoja antavat: kaavoitusjohtaja Juha Eskolin puh. (02) 834 3660, kaavoitusarkkitehti Hanna Elo puh. 044 403 6018 sekä kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3666. Sähköpostiosoite: kaavoitus@rauma.fi.