Kuulutukset

Kuntavaalit 2017

Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta on 12.4. § 52 vahvistanut 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Sen mukaan Rauman kaupunginvaltuuston toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 ovat tulleet valituksi seuraavat henkilöt:

Kuntavaalien 2017 tulos