Kuulutukset

Lapin keskustan asemakaavanmuutoksen voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.3.2017 § 24 hyväksynyt Lapin keskustan asemakaavamuutoksen AK 60-005.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin Lapin kirkonkylän korttelit 18, 20-26, 29, 81, 82, 141-146 sekä virkistysaluetta, yleistä pysäköintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katualuetta, liikennealuetta ja vesialuetta.

Alueella on ohjeellinen tonttijako.