Kuulutukset

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 28.1.2018 täyttää 18 vuotta.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 kello 9.00 – 20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 kello 9.00-20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Nro               Nimi                                   Äänestyspaikka

1                    Vanha Rauma                    Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4
2                    Tarvonsaari                        Rauman Lyseo, opistotalo, Aittakarinkatu 10
3                    Syvärauma                         Syvärauman koulu, Purjehtijankatu 15
4                    Kourujärvi                          Kourujärven koulu, Karpalotie 3
5                    Pyynpää                             Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
6                    Sampaanala                       Sampaanalan päiväkoti, Sampaanalantie 38
7                    Kodisjoki                            Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432
8                    Lappi                                  Lapin koulu, Kirkkotie 6

ENNAKKOÄÄNESTYS

Presidentinvaalin ennakkoäänestys järjestetään seuraavasti:

Ensimmäinen vaali  17.1 – 23.1.2018:

Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3
Lapin kirjasto, Kivisillantie 6
Kauppakeskus Citymarket, Karjalankatu 5
Kauppakeskus Prisma, Porintie 4 ja
Kauppakeskus Pick n Pay, Sahankatu 2

17.1. – 19.1.2018 klo 09.00 – 19.00
20.1.2018 klo 10.00 – 16.00
21.1.2018 klo 12.00 – 16.00
22.1.–23.1.2018 klo 09.00 – 19.00

Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432

17.1.–19.1.2018 klo 16.00 – 18.00
22.1.–23.1.2018 klo 16.00 – 18.00

Mahdollinen toinen vaali  31.1. – 6.2.2018:

Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3
Lapin kirjasto, Kivisillantie 6
Kauppakeskus Citymarket, Karjalankatu 5
Kauppakeskus Prisma, Porintie 4
Kauppakeskus Pick n Pay, Sahankatu 2

31.1.–2.2.2018 klo 09.00 – 19.00
3.2.2018 klo 10.00 – 16.00
4.2.2018 klo 12.00 – 16.00
5.2.–6.2.2018 klo 09.00 – 19.00

Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432
31.1.–2.2.2018 klo 16.00 – 18.00
5.2.–6.2.2018 klo 16.00 – 18.00

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimella. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 02 834 3015 tai 02 834 3014 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 kello 16.00 ja toisen vaalin osalta tiistaina 30.1.2018 kello 16.00.

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjän on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä (esim. passi, ajokortti tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja). Tarvittaessa tähän tarkoitukseen voi käyttää myös poliisin äänestämistä varten antamaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Kortin hankintaan on syytä varautua hyvissä ajoin ennen äänestämistä.

ULKOMAINONTA

Teknisen valiokunnan tekemän päätöksen mukaan presidentinvaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 10.1.2018. Mainoksia saa asemakaavoitetulla alueella sijoittaa vain kaupungin pystyttämiin kehikoihin.

Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen, puh. 044-403 6001.