Rauman seudun jätehuoltolaitoksen jätemaksutaksan mukaisten käsittely- ja vastaanottomaksujen tarkistaminen

Rauman tekninen valiokunta on kokouksessaan 22.1.2019 (§ 9) päättänyt jätemaksutaksan käsittely- ja vastaanottomaksujen tarkistamisesta 1.3.2018 lukien. Jätemaksutaksa on julkisesti nähtävillä 1.3. – 31.3.2019 Rauman kaupungintalolla Palvelupiste Pyyrmannissa ja Rauman kaupungin internet-sivuilla https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupungin-saannot-ja-maaraykset/. Lisätietoja asiasta antaa jäteneuvoja Tarja Sillanpää, tarja.sillanpaa@rauma.fi, puh 044 793 4487.

Tekninen valiokunta