Kuulutukset

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen. Hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Ratsastuskeskus Baldur Oy on 20.6.2018 jättänyt hakemuksen suunnittelutarveratkaisuksi (MRL 137 §) tilalle 409-3-1, Taimintie 26410 Kaaro. Lupaa haetaan ratsastuskeskuksen rakentamiseksi. Lupahakemus sisältää myös alueelle rakennettavat rakennukset ja rakennelmat mm. talli/pihatto ja maneesi. Lisäksi varaus mahdollisille majoitustiloille. Hanke sijoittuu alueelle, joka voimassa olevassa yleiskaavassa on osoitettu hevostoiminnan lähipalvelualueeksi (PL-2).

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Rauman kaupungintalon Palvelupiste Pyyrmanissa, osoitteessa (Valtakatu 2 A).

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti hakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä varataan näille tilaisuus mahdollisen muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:ssä on asiasta säädetty.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava viimeistään 16.7.2018 klo 16.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja Timo Heinilä puh. 044 534 1953.