Kuulutukset

Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 8.10.2018 päätökset ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14,15 § mukaisista asioista.

Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä