Kuulutukset

Ympäristölupahakemus, Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry:n ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa, olevan ulkona sijaitsevan ampumaradan toimintaa tilalla Kartano 684-408-2-91 Nihattulassa.

Kuulutus vireilläolo Rauman maalaiskunnan metsästysseura ry.